Aarden

Aarden is niet alleen het echte contact met de aarde, maar ook het contact dat je op energetisch niveau hebt. In ons dagelijks leven staan wij hier niet bij stil daar het geen onderdeel is van onze opvoeding. Aarden zorgt er voor dat energie niveau in balans blijft en dat een eventueel te veel aan energie wordt afgevoerd. Daarom is het altijd goed om goed geaard te zijn. De stuitchakra is de onderste chakra. De kleur is rood. Deze chakra verbindt ons met de aarde. Bovendien is deze chakra noodzakelijk om negatieve energie af te leiden naar de aarde. Daarbij vertegenwoordigt zij onze elementaire behoeften, zoals slaap, voeding, warmte en genegenheid. De behoefte aan een doel in ons leven en ons bestaansrecht is hiermee verbonden. Deze eerste chakra ontwikkelt zich in ons eerste levensjaar. Vanuit deze chakra zijn dan de behoefte aan voeding, slaap en warmte de belangrijkste aspecten. Een gezonde stuitchakra zorgt ervoor dat je goed in de realiteit staat, met beide benen op de aarde dus.

Je weet dan heel makkelijk een beslissing te nemen omdat je dan precies weet wat goed voor is. En komen er problemen op je pad je laat je dan niet uit het lood slaan, maar gaat het gewoon meteen aan het oplossen. Je neemt dan automatische de goede beslissingen. Omdat je weet wat goed voor JOUW is. Overkomt je iets verdrietigs je durft je dan gerust even te laten gaan, want dat hoort erbij. Maar als je dan uit gehuild bent en je verdriet hebt durven loslaten. Dan kom je meteen weer terug in de realiteit en gaat het dan ook weer met normale ogen bekijken. En ziet er dan ook weer de goede dingen in. En echt aan alles zit een minder goede MAAR ook een goede kan. Er zijn verschillende manieren om je energie in balans te brengen en aarden is er een van. In de Japanse vechtsporten wordt geleerd om je balans vanuit het “Hara” te verkrijgen. Het Hara is een energie centrum in je buik net onder je navel.(Hier zal ik in een ander stuk op terug komen)Als je “Hara” goed is dan ben je net zo’n tuimelbeker waar kleine kinderen uit drinken, je valt nooit om. Zo sterk sta je op de aarde. Door dat de sporters hier naar toe ademen en hun concentratie hier op richten, verkrijgen ze niet alleen een lichamelijk maar OOK een geestelijk balans. Dit vergt oefening en kan alleen onder goede begeleiding worden gedaan. Ik weet niet wat er op het gebeid over Hara in Nederland aanwezig is.

Het aarden op zich is wel makkelijk en zelfstandig aan te leren.
De techniek is net als veel oefeningen gebaseerd op visualisatie en inbeelding.

Oefening :

Stap 1

Zorg dat je tijdens de oefening niet gestoord wordt en dat jij je op je gemak voelt. Trek de telefoon eruit en zet een lekker rustig muziekje aan op de achtergrond.

Stap2

Ga zitten op een gemakkelijke stoel, maar wel met een rechte rug en je voeten stevig op de grond.

Stap 3

Sluit je ogen en adem rustig in naar je buik en let op hoe dat voelt. Let er op hoe je adem je buik vult. Denk iedere keer dat je inademt “Ja, ik leef en ik adem leven en energie in.

Stap 4

Als je je rustig voelt, let dan op je voeten. Voel hoe ze op de grond staan. Visualiseer je voeten op de grond. Bedenk dat je contact hebt met het grondoppervlak, maar niet met de energie in de aarde. Je wilt die energie gebruiken. Om die energie te kunnen gebruiken moet je door de oppervlakten heen naar het midden van de aarde. Je voeten moeten contact zoeken met het binnenste van de aarde.

Stap 5

Visualiseer dat uit je voeten wortels (zoals aan bomen zitten) om en uit je voeten groeien, goede stevige dikke wortels. Deze groeien dwars door de vloer de aarde in, zie hoe ze steeds dikker en langer worden, en hoe ze steeds dieper de grond ingroeien. Steeds dieper en dieper ze gaan naar het midden van de aarde. Ik persoonlijk denk als ze in het midden beland zijn dat ik er en groot anker aan vast maak wat ik goed ergens aan vast maak, zodat ik daar goed verankerd zit. Het zal niet meteen de eerste keer goed lukken, maar door het vol te houden lukt het op den duur WEL Lukt het niet met twee voeten tegelijk probeer dan voet voor voet. Als ik de wortels heb laten groeien, dan zeg ik tegen moeder aarde en trek nu maar eens even lekker hard aan mijn linker wortels. En te gelijkertijd duw ik mijn voet extra stevig op de grond. En zo ook met mijn rechter. Wil het zitten niet lukken dan kun je het ook staan proberen, dan drukt heel je lichaamsgewicht op je voet. Zijn die wortels erg moeilijk dan kun je het in het begin ook met sterke lijm proberen, maar met wortels is het veel beter.\

Stap 6

Tijdens de oefening kunnen je voeten gaan tintelen of warm of koud worden. Visualiseer dan dat deze gevoelens door de wortels de aarde ingaan. En ook kun je jezelf veel kleiner voelen.

Stap 7

Adem nieuwe energie in en oude uit. Geleid wat overblijft weg naar de aarde. In het begin zul je hier even tijd voor uit moeten trekken, maar als je het een paar keer gedaan hebt zal het. Steeds gemakkelijker gaan. En kun je het in een paar minuten. Waar je ook bent en waar je ook staat.


Als je NIET goed geaard bent ga je dingen helemaal uit zijn verband trekken, je ziet de dingen NIET zoals ze echt zijn. Je hebt (krijgt) een tomeloze fantasie. Daardoor zie je de dingen niet meer zoals ze zijn. Je maakt jezelf van alles wijs. Wij noemen dit zwevers. Voor personen die al jaren slecht geaard zijn is het erg moeilijk om weer terug op de aarde te belanden. Daar ze door de fantasie alles veel anders hebben voor gesteld en vaak mooier dan de werkelijkheid. Ze hebben letterlijk in een droomwereld geleefd. En zijn dus letterlijk op de vlucht geslagen voor de echte wereld.”De realiteit.”.

WET VAN BEHOUD VAN ENERGIE. 

Alles is energie en energie verdwijnt niet, maar is wel om te zetten naar andere vormen van energie. Alle energie draait in kringen rond. Onze gedachten, onze gevoelens, onze woorden en onze daden zijn ook vormen van energie. Wat je uitzendt komt weer terug, net als een boemerang! Vandaar het gezegde: “Wat je zaait, zul je oogsten”. Wij zijn de som van onze gedachten, gevoelens, woorden en daden en creëren hiermee onze werkelijkheid, nu of later. Alle energie is trilling. De trillingen kunnen hoger en lager zijn.Hogere trillingen kunnen lagere trillingen absorberen, maar niet andersom. Je kan wel met een zaklantaren een donkere ruimte verlichten, maar een zwartlicht-lantaren die het licht verdrijft ken ik persoonlijk niet. Onze persoonlijke trilling trekt trillingen van gelijke hoogte aan. Eigenlijk is dit het “soort zoekt soort”-principe. Onze eigen soort trilling of energie beïnvloedt onze eigen leefomgeving. We kunnen onze trillingen verhogen en verlagen. Als de liefde van ons hart regeert over ons denken èn onze buik-emoties, dan zal ons gedrag van een hogere trilling zijn. Als onze buik-emoties ons denken èn ons gedrag beheersen, dan zenden we trillingen van een lagere orde uit.

DE WET VAN HANDELING.

Wij leven in de derde dimensie. In de hogere dimensies kan men scheppen door louter gedachten-kracht. De Universele Godheid heeft het gehele universum geschapen met gedachten-kracht. Maar in onze dimensie is gedachten-kracht voor ons onvoldoende en moet dit aangevuld worden met het bijbehorende gedrag. Dit is het “geen woorden maar daden”-principe. Je kunt een heleboel mensen Liefde sturen vanuit je hart, daar is nooit wat mis mee. Maar als deze gedachten haaks staan op je dagelijks gedragingen in de auto of in de supermarkt of op je werk of thuis, dan zal het effect gering zijn. Het juiste gedrag is het gedrag waar een liefdevolle intentie aan ten grondslag ligt. Hier op aarde worden we door de samenleving vaak afgerekend op het resultaat van onze handelingen. Het universum is alleen geïnteresseerd in onze intenties van ons gedrag ook al is het resultaat anders dan we gewenst hadden.

DE WET VAN OVEREENSTEMMING.

Ons lichaam bestaat uit cellen en in iedere cel is alle informatie opgeslagen van ons totale lichaam. En moleculair zijn er geen verschillen met andere moleculen. Het universum is een afspiegeling van het atoom en omgekeerd. Je kunt geen atoompje beroeren zonder invloed uit te oefenen op het gehele heelal. De fysica zal steeds minder modellen nodig hebben om onze werkelijkheid te beschrijven, omdat onze Schepper aan één formule of model genoeg had. Onze fysica zal misschien ooit ontdekken, dat het universum niet begonnen is met de big bang, maar met wellicht de zachtste fluistering in het kleinste moment en op het kleinste plekje van de oneindige eeuwigheid. Alles is verbonden met elkaar en elk kleinste stofje draagt de eigenschappen van het totaal in zich. Ontkennen van deze waarheden, omdat wij ze niet kunnen meten, lijkt op arrogantie en hoogmoed. Bewustzijn is energie en energie is bewustzijn. Bewustzijn is de lijm van het gehele universum. Een uitgezonden gedachte dendert door het hele Universum en beïnvloedt alles!

DE WET VAN OORZAAK EN GEVOLG.

Deze wet heeft betrekking op onze vrijheid om te kiezen. Het gaat dus over onze vrije wil. ONZE vrije wil blijft te allen tijde ONZE verantwoordelijkheid. Onze verantwoordelijkheid wordt geregeld in deze wet. Wat je anderen aandoet mag je, in dit leven of in latere levens, zelf ervaren. Want ervaring is de beste leermeester! Niets overkomt je voor niets en alles wat je overkomt heeft een reden. De reden van wat ons overkomt kan zijn: ons huidig gedrag, karma uit vorige levens en voor de gevorderden onder ons zonder karma, inwijdingsritueel voor onze spirituele groei. Als ons bewustzijn op een laag pitje staat, dan zullen we makkelijk vanuit onze buik-emoties reageren met haat, wraak, egoïsme, machtsmisbruik e.d. Bij een hoger soort bewustzijn zal Liefde en Vergeving hoger scoren. Na ons leven op aarde krijgen we scholing en als we weer reïncarneren op aarde volgt de toetsing in de praktijk. Voor iedereen komt het moment dat toetsing in de “praktijk” niet meer nodig is, dan hebben we onze aardse lessen geleerd. Ondeugende zielen doen er wat langer over!

DE WET VAN COMPENSATIE.

“Er is meer dan genoeg om alle noden op de wereld te lenigen, maar er is waarschijnlijk te weinig voor alle hebzucht”. (Gandhi) Als je schenkt aan anderen, zal je beloning tienvoudig zijn. Maar de wetten werken niet onafhankelijk van elkaar, dus weet je dat je intenties om te geven van groot belang zijn. Je beloning kan in dit leven zijn of duizend levens verder. Je beloning kan materieel zijn en/of spiritueel. Maar rijkdom en spiritualiteit gaan in ons maatschappelijk vooroordeel niet samen, denken we. Boeddha zou, als hij nu geleefd had, misschien in een prachtige auto gereden hebben. Maar als hij hem in de prak zou rijden, zou hij welgemoed verder zijn gaan lopen. We mogen genieten van allerlei verworvenheden en kunnen toch spiritueel zijn. We moeten onze calvinistische trekjes overboord gooien. Geef met je hart en laat de maatschappelijk dogma’s van schaarste varen, zodat je het niet genant vindt je eigen beloning te innen.

DE WET VAN AANTREKKING.

Deze wet hangt samen met vorige wetten. We trekken aan waar we voor staan. Dat betreft dingen, omstandigheden en mensen. Dit heeft te maken met de hoogte van de trilling die we vertegenwoordigen. Lage trillingen trekken lage trillingen aan en hoge trillingen trekken hoge trillingen aan. Ben jij je dat bewust? Bevalt het je niet wat je aantrekt, begin dan eens je buik-emoties te temmen of verwissel je afstandelijkheid voor de gevoelens van je hart. En kan je niet bij je hart-gevoelens, draai dan je vroeger genomen besluit terug, dat niemand je nog zal kwetsen. “Zeg me wie je vrienden zijn en ik zal zeggen wie jij bent”, ooit deze kreet gehoord? Deze wet gaat erover!

DE WET VAN OMZETTING VAN ENERGIE.

Deze wet geeft ons de mogelijkheid onze vrije wil beter te benutten. Deze wet helpt ons onze dagelijkse problemen te beïnvloeden en onze omstandigheden te verbeteren. Deze wet werkt met gedachten-kracht en vereist concentratie. Weten we nog dat hogere trillingen lagere absorberen en oplossen? We beginnen met onszelf te vergeven, over vroegere misstappen, negatieve gevoelens en vergissingen. Daarna vergeven wij met ons hart anderen hun misstappen. De zuiverheid van onze intentie en de kracht van onze wil bepaalt de effectiviteit van onze daad. Driemaal herhalen en onze intensiteit opvoeren! Omgeef, in gedachten, negatieve situaties met violet licht om verbetering te bewerkstelligen. Gebruik roze licht om zelf-liefde en liefde voor anderen te vergroten. En gebruik wit licht als bescherming. Draag paarse amethist in de violette situaties. Roze kwarts als roze licht nodig is en bergkristal in gevallen van wit licht. Alle drie tegelijkertijd mag ook.

DE WET VAN BETREKKELIJKHEID.

Zolang we steeds terugkeren naar de aarde, worden we getoetst, met behulp van problemen en/of inwijdingsritueel. Deze proeven zijn er om te zien of de scholing die aan onze wedergeboorte vooraf ging, door ons op aarde in de praktijk worden gebracht. Deze proeven awe ondergaan met zelfmedelijden. We vinden onszelf slachtoffer van de omstandigheden en we vergelijken onszelf met anderen die er beter vanaf lijken te komen. We kunnen ook reageren dat er wat te leren valt en dat deze test daarom aan ons wordt voorgelegd. Voordat we herboren werden, hebben we scholing gehad en dus weten we wat er van ons verwacht wordt. Deze leerervaring verzilveren leidt tot meesterschap. Een niet geleerde les komt tienvoudig terug, tot hij begrepen is. Alle lessen die je meemaakt zijn kansen op een hoger bewustzijn, een hoger trillingsgetal en een hogere spiritualiteit, wat eigenlijk hetzelfde is. Onvoorwaardelijke liefde is: er zal je niets overkomen dat je groei in de weg zal staan, daar staat en gaat het Universum voor.

WET VAN POLARITEIT.

Toen in het heelal de materie werd geschapen, werd tegelijkertijd de polariteit geschapen. De polariteit was nodig voor de vrije wil. Polariteiten zijn: warm-koud, zwart-wit, liefde-haat, hoog-laag, enz. Dit zijn twee uitersten van één soort energie, de laagste en de hoogste trilling. Deze uitersten komen in onze dimensie voor op drie gebieden nl. het fysieke gebied, het mentale gebied en op het spirituele gebied. (vergelijkbaar met: onze buik-emoties, ons denken en ons hart-gevoel) Veranderingen kunnen ontstaan als we de knop van het ene uiterste verschuiven naar het andere tegenovergestelde uiterste, binnen zo’n polariteit. Maar van het ene uiterste naar het andere gaan, is niet altijd de juiste weg. Vaak is de middenweg waar Boeddha het over had de juiste weg. Aan jou de keuze! Ieder mens heeft mannelijke én vrouwelijke elementen in zich. Bij deze polariteit moeten we de balans vinden. Bij de polariteit liefde en angst zoeken we uiteraard niet de balans tussen deze twee.

DE WET VAN RITMISCHE BEWEGING.

Alles in het leven komt, blijft even en verdwijnt weer. Net als de zon. Adem in, hou even vast, adem uit. Alles is onderhevig aan dit ritme. Geboorte, leven, dood. Het was Boeddha ook opgevallen dat alles van tijdelijke aard was. Na regen komt zonneschijn! Maar dan geldt ook dat na zonneschijn regen komt. In-uit, op-neer, eb-vloed, leven-dood, dag-nacht. Als we niet van de nacht houden, weet dan dat de dag er aan komt. Laat je niet uit het veld slaan door deze cyclische gebeurtenissen. Voor en na ieder hoogtepunt staat een dieptepunt geprogrammeerd. Ken de ritmes maar blijf evenwichtig en gecenterd, want na eb, komt vloed, komt eb, komt vloed. De slinger van de klok gaat van links naar rechts, naar links naar rechts. Je kan aan deze wet ontkomen door er boven uit te stijgen, mentaal en emotioneel. Je kan van de dood een emotionele ramp maken, maar je kunt het overstijgen, door als toeschouwer er naar te kijken met de kennis van reïncarnatie. Om deze wet te overstijgen moeten we ons emotioneel leren onthechten. Weer die middenweg van BOEDDHA! Wie de middenweg niet kiest, kiest voor lijden!

DE WET VAN GESLACHT.

Deze wet slaat niet op het verschil tussen mannen en vrouwen. Deze wet gaat over de vrouwelijke en mannelijke kant in ieder van ons. Deze wet gaat over yin en yang. Deze complementaire functies zijn te vinden op het fysieke, mentale en het spirituele vlak. Deze functies vullen elkaar aan, nog sterker hebben elkaar nodig voor een optimaal resultaat. Weer die middenweg! Het uitbalanseren van yin en yang is nodig om onze dromen te dromen èn ze tot werkelijkheid te brengen. Ons evenwicht tussen onze mannelijke en vrouwelijke eigenschappen in gedachten, emoties, woord en daad zijn een noodzakelijke voorwaarde voor groei!