Verliefdheid

Alsof we nog niet genoeg gevoelens hebben, is er ook nog het gevoel “verliefdheid”. Maar wat is verliefdheid eigenlijk, en hoe ontstaat het? Waarom krijg je nou juist de “kriebels” van een bepaald persoon? Ik heb daar zelf lang over nagedacht. Zeker omdat ik merk dat “verliefdheid” in de loop der jaren bij mij drastisch is gewijzigd naar mate ik groeide. Verliefdheid heeft volgens mij met verschillende factoren te maken, het is niet zomaar een chemische reactie in je hersenen die vervolgens die vlindertjes naar je buik sturen.Vaak trekken tegenpolen elkaar aan. Maar waarom? Je bent op zoek naar compensatie. Dat wat jij denkt bij je zelf te missen, zoek je bij een ander. Hoe vaak word de zin “hij/zij maakt mij compleet” wel niet gebruikt? En hoe triest eigenlijk! Je hebt namelijk geen ander nodig om je compleet te voelen. Want wat is het negatief om te denken dat je niet zonder die ander kunt.

Wat is het negatief om te denken dat jij wat mist en dat alleen bij een ander kunt vinden. Want je bent namelijk perfect geschapen, zowel lichaam, ziel als geest. Het is dus eigenlijk zo dat je niet genoeg van jezelf houd, en verliefd word (houden van) die persoon die eigenschappen heeft ontwikkelen die jij gewoon nog niet ontwikkeld hebt. Maar dat wil dus niet zeggen dat je die eigenschappen niet hebt.

In verre van!

Als je nog in deze stage zit (compensatie zoeken) kan dat zowel positief werken als negatief. Negatief kan het zijn als je het bij deze compensatie laat, als je vlucht in die ander. Je hebt immers voor jouw gevoel iemand gevonden die jou “compleet” maakt. Maar daardoor ben je erg afhankelijk van die ander. Je hangt als het ware aan deze persoon. Je hebt het gevoel dat je leven zonder deze persoon niets waard is. En wat een ramp dan als de relatie op een gegeven moment kapot gaat. Wat dan? Natuurlijk voelt iedereen zich na een relatie wel een tijdje lamlendig. Maar voornamelijk deze groep heeft het er bijzonder moeilijk mee. In de meest extreme gevallen zijn de gevolgen dan ook niet te overzien. Ze zakken in een diepe put waar ze moeilijk uit komen. Dit kan dan uitmonden in:

  • Nog meer onzekerheid; 
  • Zelfdestructie; 
  • Zelfmedelijden; 
  • Zo snel mogelijk weer vluchten in een nieuwe relatie; 
  • Depressief; 
  • Enz.

Zulke personen zullen vaak in een neerwaartse spiraal terechtkomen, en geven ieder ander de schuld, behalve zichzelf. Want zij deden toch niets verkeerds? Die ander heeft hun toch in de steek gelaten? Eigenlijk is niets minder waar. Zij zelf hebben zichzelf in de steek gelaten. Zij verwachten van die ander dat die hun gelukkig zou maken. Maar je geluk(kig zijn) heb je helemaal zelf in je handen!

Vaak hoor je dan als weerwoord: “Maar hoe kon die ander mij zo kwetsten en misbruik van mij maken? Ik deed dat toch niet bij hem/haar? Ik bedoelde alles zo goed!” En natuurlijk zijn er best personen onder ons die niet altijd het beste met ons voor hebben, maar jijzelf bent de persoon die het toelaat om met deze personen in zee te gaan. Jij hebt jezelf zo afhankelijk en kwetsbaar opgesteld! Je hebt het zelf toegelaten dat deze persoon je pijn heeft gedaan en/of misbruik heeft gemaakt van jou. Het zit dus in je eigen gedragspatroon dat je deze personen aantrekt. En je hoort mij niet zeggen dat je het verkeerd of fout hebt gedaan. Want eigenlijk doen we niets fout, zolang we ons lesje maar leren. Want dat is juist de bedoeling! Je kunt eigenwijs zijn, en de schuld voortdurend bij die ander blijven leggen, maar geloof me, jij kunt het omkeren! Analyseer in zo’n geval de stuk gelopen relatie. Wat trok jou zo aan in deze relatie. Wat gaf hij/zij je wat jij dacht te missen?

Liefde?
Leer dan meer van jezelf te houden!
Had je meer zelfvertrouwen als hij/zij bij je was?
Leer dan meer zelfvertrouwen te krijgen!
Gaf hij/zij je een veilig gevoel?
Leer jezelf te accepteren en veilig te voelen zonder een ander!
Voelde je je door hem/haar niet eenzaam? .
Stop eens met het vluchten voor jezelf!

Zo zijn er nog veel meer voorbeelden, maar eigenlijk draait het al om de eerste regel! Leer van jezelf te houden, dat is de kern. Als je van jezelf leert te houden, zul je merken dat je jezelf dan gaat genezen, en die eigenschappen gaat ontwikkelen die jij eerst in die ander zocht. En als je jezelf geneest (van jezelf houd) zul je vanzelf ondervinden dat je verliefdheid ook gaat veranderen. Je zult ten eerste op ander slag man/vrouw vallen, maar ook zul je de zogenaamde “roze bril” niet meer hebben. Je zult dan personen aantrekken die echt het beste met je voor hebben, die echt van jou houden! Maar je gaat ook geen genoegen meer nemen met personen die je vroeger aantrok. Die zijn jou dan niet meer waard! Je kijkt wel uit! Die personen kosten je alleen maar energie en verdriet. Als je je gedragspatroon dus kunt omkeren, zet je je geluk naar je eigen hand. En je zult ook merken dat je niet perse iemand in je leven meer nodig hebt. Dat klinkt misschien heel raar of voor sommige zelfs negatief. Maar als je dit pad bewandelt zul je zelf voelen en ervaren dat het een geweldig gevoel is, om van niemand afhankelijk te zijn en niemand nodig te hebben om gelukkig te zijn! Ik zelf ben momenteel ook vrijgezel, en voel me alles behalve eenzaam. Afhankelijk ben ik niet meer van een relatie, maar voor mijn gevoel ligt de wereld aan mijn voeten. En natuurlijk zal er heus wel weer iemand in mijn leven komen. Maar dan moet het iemand zijn die mijn leven slechts verrijkt, en dat komt vanzelf wel want op zoek ben ik niet. Ik heb dus eigenlijk hele hoge eisen gesteld. Maar waarom niet? Ik ben het waard, en weet wat ik waard ben. Door mijn eigen schade en schande ben ik wijzer geworden en gegroeid. Ik roep wel eens “Er moet een hele goede op mijn pad komen voordat ik weer een relatie begin”. En dat meen ik ook. Ik ben inmiddels zo ver dat ik gelukkig ben met mijzelf en (voor het grootste gedeelte) van mijzelf houd.

Ik heb zoals ik hierboven heb geschreven eerst ook dat “op zoek naar compensatie”-stage doorlopen, en ook ik gaf eerst ieder ander de schuld behalve mijzelf. Gelukkig heb ik een wijze moeder (Els dus) die mij erop wees dat de oorzaak bij mijzelf lag. Toen ik eenmaal mijn ogen had geopend leerde ik van elke (mislukte) relatie iets meer over mijzelf en waar ik aan moest werken. En toen is het dus omgeslagen in het positieve. Want zoals ik al zei in het begin, het kan ook positief werken. Het is slechts aannemen dat jij desbetreffende persoon zelf in je leven hebt toegelaten en dat deze persoon en de situatie jou iets aanreikt, jou iets wil leren. Vaak onbewust hoor, want hij/zij reageert slechts op jouw gedrag. Ben je b.v. goedgelovig, zal er misbruik van gemaakt worden, ben je erg gul, dan zal je bankrekening al snel geplunderd zijn, en ga zo maar door. Dus word niet boos op die persoon die je heeft gekwetst of misbruik van je heeft gemaakt, maar wees hem/haar juist dankbaar dat je iets van ze geleerd hebt! Dan groei je nog harder! (h)Erken je eigen rol in de (voorgaande) relatie, en leer ervan.

Naar mate je groeit, zal ook het gevoel van verliefdheid veranderen. Ik zou niet meer weten hoe die “vlinders in je buik” of “kalverliefde” aanvoelt. Het gevoel van continue bij die ander willen zijn, de hele dag aan hem/haar denken, het gevoel niet zonder die ander te kunnen is voorbij. Dan komt de ware vorm van verliefdheid boven. Je kan dan zoveel om iemand gaan geven en houden, dat je graag met hem/haar je leven wilt delen, maar als dat niet wederzijds is, heb je daar geen problemen meer mee. Je liefde is zo onvoorwaardelijk dat je er dan ook geen moeite mee hebt hem/haar met een ander te zien. Je wenst juist met heel je hart dat die ander met hem/haar een goede relatie heeft en gelukkig is. Raar he? En toch is het zo. Want jij houd dan immers genoeg van jezelf, en bent al gelukkig met jezelf. Hij/zij zou wel een aanvulling zijn, maar door je geloof in jezelf, weet je dat toekomt wat jij verdient en hebt daar vrede mee.

Het gevoel van verliefdheid zoals de meeste mensen het kennen ontstaat dus (zoals je al hebt kunnen lezen) omdat je compensatie zoekt bij een ander. Maar je kunt ook het tegengestelde bij iemand voelen, je irriteren aan iemand. Vaak is het een eigenschap van die ander die je absoluut niet aanstaat. Maar sta er eens bij stil dat je alleen die eigenschap kunt herkennen als je zelf die eigenschap hebt, of hebt gehad. Je ergert je dus omdat je in een spiegel kijkt. Je ergert dus eigenlijk aan jezelf. Confronterend he? Maar wel een goede graadmeter. Vaak durven mensen je namelijk niet te vertellen wat jouw slechte eigenschappen zijn. In dat geval moet je dus goed op gaan letten wat je bij een ander irriteert. Analyseer goed wat je niet aanstaat. Dan kun je op zoek gaan bij jezelf.

Als je goed het hoofdstuk “Eerlijk zijn” hebt gelezen dan kun je er echt iets aan hebben om je dan te gaan “spiegelen” bij een ander. Ook leer je met spiegelen je “Ikken” beter kennen. Want door te kijken aan welke eigenschappen je bij een ander ergert, en uit te zoeken welke “ik” het is, kun je een beeld vormen hoe die ik bij jou zich uit, en welke veel bij je overheersen.

Goeden boeken om te lezen:

Waarom We Verliefd Zijn | Helen Fisher
De auteur, antropologe, beschrijft hier liefde en verliefdheid als fundamentele menselijke drijfveren. Ze deed onderzoek naar de kenmerken van verliefdheid bij een steekproef van bijna duizend Amerikaanse en Japanse studenten en ontdekte verrassende overeenkomsten. Onderzoek naar onderlinge aantrekking bij dieren legt een chemisch mechanisme voor verliefdheid en liefde bloot, waarin neurotransmitters en hormonen een sleutelrol spelen. Ook hersenonderzoek geeft aanleiding tot het veronderstellen van een lichamelijke basis voor verliefdheid in de hersenen, waarbij het gaat om drie duidelijk onderscheiden systemen - lust, verliefdheid en verbondenheid - die hun oorsprong vinden in de evolutie. Na een overzicht van deze onderzoeksgebieden gaat Fisher in op voor velen herkenbare thema's als partnerkeuze, jaloezie, gelukkige en ongelukkige liefde. Tot slot geeft ze adviezen voor het in stand houden van een duurzame, liefdevolle relatie. Een wetenschappelijk verantwoord, maar tegelijk voor velen toegankelijk en herkenbaar boek vol voorbeelden over een thema dat veel mensen aan zal spreken.

Zal je altijd van mij houden? | Ineke van Lint
Liefde, passie, romantiek. Niets waar meer over geschreven, gezongen, gesakkerd, gehuild, gepraat, nagedacht, gedroomd wordt. Liefde houdt ons duidelijk in de ban. Liefde is doorheen het hele boek het onderwerp en de vraag. Is er iets anders dan Liefde? Liefde, en wat daarna? Hoe kunnen we echt diep liefhebben? Kunnen we dat leren? Kunnen we dicht bij de ander zijn zonder onszelf te verliezen? Wat zijn goede en slechte relaties? Hoe helpen relaties ons te evolueren op ons spirituele pad? Hoe kunnen we liefhebben zonder de angst de ander te verliezen? Hoe kunnen we onszelf liefhebben in een relatie met een ander? Waarom maken we zoveel ruzie met de mensen waar we van houden? Wat is eigenlijk het doel van relaties? Is er een alternatief voor de vraag: En, zal je altijd van me houden? Dit boek geeft antwoord op al deze vragen en nog veel meer, en is een wegwijzer in het labyrint van emoties die met relaties gepaard gaan. Dank zij alle informatie in dit boek kan je een harmonieuze liefdevolle relatie aangaan met de ander; en met jezelf!

Allereerst zijn & dan verliefd samenzijn | OSHO
Een boek over liefde en (samen)zijn. Osho zegt daarover o.a.: eerst moet je zelf zijn, en dan kun je je de buitenwereld en de anderen toewenden. Want samen te zijn betekent te ontdekken, en als het eigen wezen niet bekend is, waar is er dan plaats om de ander in haar/zijn eigenheid te zien en te begrijpen, en ja, zelfs te waarderen? En het komt pas echt dichtbij als het antwoord gegeven wordt op de zo vaak gehoorde vraag: Waarom is het zo moeilijk een relatie aan te gaan? Het antwoord laat een nieuwe vorm van relateren zien, waarin alle aspecten aan het licht komen: overgave, jaloezie, seks, scheiding, en het voortdurende streven naar "beter" lief te hebben.