Chakras

Chakra is een woord uit het Sanskriet en betekent: “wiel van licht”. Algemeen wordt gesproken van zeven chakra’s. Maar er zijn er meer. De chakra’s worden gezien als ronddraaiende raderen van pure energie. Zij draaien rond met grote snelheid. De chakra’s liggen langs het midden van de wervelkolom. Zowel aan de voor als de achterkant. Maar zijn wel verbonden aan elkaar. Met de chakra’s kan de menselijke geest en de ziel de kosmische energie ontvangen en ermee communiceren. Elk chakra heeft zijn eigen bedoeling, associatie en verbinding.
Het in evenwicht brengen van de chakra’s en hen ontvankelijk maken voor het Goddelijke Universum leidt niet alleen tot een goede gezondheid, het is ook de enige weg tot het: één worden van de Individuele Ziel met de Universele Ziel. En daar draait deze hele site dus om. Want als je één word met de Individuele ziel en met de Universele ziel, word je dus één met alles om je heen, en dus ook compleet (jezelf.)De Chakra´s kan je vergelijken met fijnstoffelijke energietransformatoren. Ze nemen de Ki of de levensenergie die ons omringt op en zetten die om in verschillende door ons benodigde frequenties en brengen die in ons fijnstoffelijk lichaam. Je kan ze als punten zien waar de ziel zich met het stoffelijk lichaam verbind. Helderzienden nemen ze waar als energiewervelingen met verschillende kleuren.Vanuit een ander perspectief gezien, zijn Chakra´s ringvormige energiecentra waardoor energie het lichaam in- en uitstroomt. Ze roteren als draaikolken, als water dat door een afvoerputje wegstroomt. De Chakra´s worden dan ook vaak gezien als snel ronddraaiende raderen van pure energie.Om dat te bereiken is het wel de bedoeling dat je met je chakra’s aan de slag te gaan. Je chakra’s zijn namelijk jarenlang de opslagplaats geweest van allerlei gebeurtenissen die je niet hebt kunnen verwerken. Alle negatieve gevoelens zoals pijn, verdriet, woede en haat heb je weggestopt in de energiekanalen. Daardoor zijn sommige geblokkeerd en/of beschadigd. Door deze blokkades en beschadigingen is het niet mogelijk om de energie die je ontvangt van de kosmos en aarde goed te laten doorstromen. Beschouw jezelf maar als een radio waarvan de antenne is afgebroken en de stekker kortsluiting maakt.

Maar hoe zorg je er dan voor dat je radio weer goed werkt? Een van de mogelijkheden is je chakra’s weer in orde te krijgen. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, en daarin zijn weer verschillende mogelijkheden. Een daarvan heb ik rechtstreeks uit de kosmos via min geleidengids mogen ontvangen. En wel het kleurenademen. Wat weer wordt uitgelegd op een andere pagina. De mogelijkheden die ik weet zal ik je dan ook zo goed mogelijk proberen uit te leggen. Om die mogelijkheden goed te begrijpen is het eerst nodig dat je echt weet hoe die chakra’s er uit zien, waar ze zitten en waar ze voor staan. Het plaatje hieronder laat je al een beter beeld zien.

De stuitchakra

De stuitchakra is de onderste chakra. De kleur is rood. Deze chakra verbindt ons met de aarde. En voed via het tweede niveau van de aura de bijnieren, de wervelkolom, en het stuitbeen en natuurlijk het onderlichaam. Zijn psygologische funtie is Kwantiteit van fysieke energie, levenswil. En heeft vier spiralen. Tevens is deze chakra noodzakelijk om negatieve energie af te leiden naar de aarde. Daarbij vertegenwoordigt zij onze elementaire behoeften, zoals slaap, voeding, warmte en genegenheid. De behoefte aan een doel in ons leven en ons bestaansrecht is hiermee verbonden. Deze eerste chakra ontwikkelt zich in ons eerste levensjaar. Vanuit deze chakra zijn dan de behoefte aan voeding, slaap en warmte de belangrijkste aspecten. Een gezonde stuitchakra zorgt ervoor dat je goed in de realiteit staat,( geen ongezonde fantasie, minder angst) met beide benen op de aarde dus. Hij leidt de kosmische energieën over het lichamelijk-aardse vlak, terwijl tegelijkertijd de energie van de aarde langs deze chakra ons fijnstoffelijke energiesysteem binnenstroomt. Hier maken we contact met de ’geest van Moeder Aarde’, ervaren we haar elementaire kracht, haar liefde en haar geduld. De fundamentele individuele en ook de algemene behoeften van het leven en de overleving op deze planeet vallen in het werkingsgebied van de eerste chakra. Het ’Ja’ tegen het leven op aarde, tegen het fysieke bestaan, en de bereidheid om in harmonie met de kracht der aarde te fungeren en ervan te leren, zijn gaven van een geopende eerste chakra. Daarom valt de wortelchakra onder het element aarde; zijn kleur is het rood van energie en activiteit, de binnenste kern van onze planeet. Hij geeft ons aardse vastheid en ’zekere grond’ onder de voeten, waarop we ons leven kunnen bouwen, en voorziet ons tegelijkertijd van de benodigde energie voor scheppende bezigheden in de wereld. Bovendien verleent hij ons doorzettingskracht en bestendigheid. Het opbouwen van een bestaan, materiele zekerh en de ’instandhouding van de eigen soort’ door het stichten van een gezin behoren eveneens tot het domein van de eerste chakra, evenals de seksualiteit als lichamelijke functie en als middel tot het verwekken van kinderen. De wortelchakra vormt het levensbelangrijke fundament en de bron van vitale kracht voor de hogere chakra’s. Hier zijn we met het onuitputtelijke krachtreservoir van de kundalini-energie verbonden. In de chakra beginnen ook de drie hoofdkanalen sushumna, ida en pingala. Ongeveer zoals het hart in ons fysieke lichaam is de basischakra het middelpunt van onze fijnstoffelijke energiekringloop. Daarnaast is hij de zetel van het collectieve onderbewuste, waarvan de opgeslagen kennis hier voor ons toegankelijk wordt. Hij dient met de zevende chakra in evenwicht te zijn, willen we innerlijk evenwicht vinden.

Onvoldoende geopende stuitchakra uit zich in :

onzekerheid
het niet goed in zijn vel voelen
angstgevoelens
onhandigheid
constipatie
het vaak knijpen van de anusspier
lage rugklachten
broze nagels en beenderen
koude voeten.

Bij voldoende geopende stuitchakra zien wij :

zelfzekerheid
weinig of geen levensangst
overal geaard
sportief
praktisch ingesteld
actief en vastberaden.

De sexchakra

Deze chakra heeft alles te maken met communicatie (verbinding) op aards niveau. Hij voedt via het tweede niveau van de aura de onderbekken, geslachtsorganen, geslachtsklieren en het immuunsysteem. Zijn psychologische functie is van de voorkant. Kwaliteit van de liefde voor de andere sekse, geven en ontvangen van fysiek, mentaal en spiritueel genot. Van de achterkant kwantiteit van seksuele energie. Hij heeft zes spiralen. Deze chakra begint z’n ontwikkeling wanneer we onze ouders of verzorgers beginnen te herkennen. We willen fysiek contact hebben, opgepakt worden maar wel door een vertrouwd persoon. Zo probeert een baby al wat te brabbelen. Aspecten die bij deze chakra horen zijn seksualiteit, stoffelijke aantrekkingskracht etc. De kleur van deze chakra is oranje. De tweede chakra is het centrum van authentieke, ongefilterde emoties, seksuele energie en scheppende krachten. Hij valt onder het element water, waaruit al het biologische leven voortgekomen is en dat in de astrologie met de gevoelssfeer correspondeert. Water maakt vruchtbaar en laat in de schepping voortdurend nieuw leven ontstaan. Via de heiligbeenchakra nemen we deel aan de bevruchtende en ontvangende energieën die heel de natuur doortrekken. We beleven onszelf als deel van een nimmer stokkend scheppingsproces, dat zich in ons en door ons in de vorm van gevoelens en creatieve handelingen uitdrukt. De heiligbeenchakra wordt dikwijls opgevat als de eigenlijke zetel van Shakti, het ’vrouwelijke’ godsaspect in de vorm van scheppende kracht.Het werkingsgebied ervan sluit bij mannen ook de voortplantingsorganen in, welke de impuls tot het scheppen van nieuw leven in zich dragen. Bij vrouwen betreft het hier elk gebied waarop ze de scheppende impuls ontvangen en er nieuw leven uit laten ontstaan en waar het groeiende wezen beschermd, gevoed en voorzien wordt van alles wat het voor zijn gedijen nodig heeft. Maar het element water zuivert en loutert ook. Het lost op en drijft datgene weg wat verstard is en zich tegen het levendig stromen ervan verzet. Dat uit zich op lichamelijk gebied door de ontgiftende en uitscheidende activiteit van de nieren en de blaas. Op psychisch gebied ervaren we het in het loslaten en laten stromen van gevoelens, waardoor we bereid worden het leven steeds weer authentiek en als nieuw te beleven. Onze intermenselijke relaties, vooral die met het andere geslacht, wordt in hoge mate door de werking van de tweede chakra vorm gegeven. De veelzijdige spelvormen van de erotiek vallen eveneens in het domein ervan, wat ook geldt voor het opgeven van het begrensde ego en het beleven van een grotere eenheid door de seksuele vereniging.

Bij een onvoldoende openheid heeft men te maken met :

geslotenheid
weinig levensvreugde
contactproblemen
te kort aan vertrouwen
klachten van de nieren, prostaat, blaas en onderrug.

Bij voldoende openheid van deze chakra ziet men :

een Bourgondisch mens
levensgenieter
warmbloedig
stralende ogen
vochtige lippen
voelt zich overal thuis.

De zonnevlecht

De zonnevlechtchakra is gerelateerd aan onze emoties, zoals angst, verdriet en geluk. De geel gekleurde energetische zonnevlecht staat in verbinding met de fysieke zonnevlecht, plexus solaris. En voed via het tweede niveau van de aura deze. De plexus solaris behoort tot een zeer belangrijk deel van het vegetatief zenuwstelsel dat in verbinding staat met bijvoorbeeld het spijsverteringsstelsel, maag , milt, galblaas, lever, nieren en de alvleesklier met het hormoon adrenaline en de geslachtsklieren met testosteron en oestrogeen. Zijn psychologische functie van de voorkant is. Plezier en expansiviteit, spirituele wijsheid en zich bewust zijnde universaliteit van het leven, plaats in het universum.Van de achterkant is healing, houding t.o.v. de eigen gezondheid. Deze heeft tien spiraaltjes. De ontwikkeling van de zonnevlecht vergt een groot deel van onze jeugd. De reden dat wij op aarde incarneren is om door middel van emoties te kunnen groeien. Een goed ontwikkelde zonnevlechtchakra is daarom zeer belangrijk. De ontwikkeling van deze chakra duurt tot ongeveer onze pubertijd. De zonnevlecht heeft als hoogste doel jezelf te kunnen zijn, het is je ik-chakra in wezen. Is deze beschadigd dan heb je er moeite mee om echt te kunnen voelen. De derde chakra heeft in de literatuur vele uiteenlopende benamingen. Ook zijn locatie wordt dienovereenkomstig verschillend aangegeven. Het gaat hierbij om een hoofdchakra en verscheidene secundaire chakra’s, die qua werking echter dusdanig in elkaar grijpen, dat ze allemaal als een hoofdchakra samengenomen kunnen worden. Daardoor heerst de derde chakra over een complex werkingsgebied. Hij valt onder het element vuur. Vuur betekent licht, warmte, energie en activiteit, op het geestelijke vlak ook loutering. De zonnevlechtchakra vertegenwoordigt onze zon, ons krachtcentrum. Hier nemen we de energie van de zon op, die onder meer ons etherische lijf voedt en aldus ook het fysieke lichaam vitaliteit verleent en het onderhoudt. In de derde chakra knopen we actieve betrekkingen met de dingen van de wereld aan en met andere mensen. Hij is het gebied van waaruit onze emotionele energie naar buiten stroomt. Onze intermenselijke relaties, sympathieën en antipathieën, alsmede ons vermogen om duurzame emotionele verhoudingen aan te gaan, worden in hoge mate door dit centrum geregeld. Voor de gewone mens is de derde chakra de zetel van de persoonlijkheid. De zonnevlechtchakra is de plaats waar hij zijn maatschappelijke identificatie vindt en die door persoonlijke kracht, de wil tot presteren en machtsstreven, of ook door aanpassing aan de sociale normen, tracht te bevestigen. Een belangrijke taak van de derde chakra bestaat erin zowel de aandriften en wensen van de lagere chakra’s te louteren en hun creatieve energie bewust te sturen en te gebruiken, als de geestelijke rijkdom van de hogere chakra’s in de materiele wereld te manifesteren, zodat op alle vlakken de grootst mogelijke vervulling in het leven kan worden bereikt.De chakra staat in directe verbinding met het astrale lichaam, dat ook wel wens- of begeertelichaam genoemd wordt en dat de drager van onze emoties is. De vitale driften, de wensen en gevoelens van de lagere chakra’s worden hier geselecteerd, ’verwerkt’, en daarbij in een hogere energie getransformeerd, alvorens ze samen met de energieën van de hogere chakra’s aangewend kunnen worden voor de bewuste vormgeving van ons leven. Een overeenkomstig principe vinden we op lichamelijk gebied in de lever. De lever heeft, in samenspel met het spijsverteringsstelsel, tot taak het opgenomen voedsel te analyseren, het onbruikbare van het bruikbare te scheiden, het laatste in waardevolle stoffen om te zetten en die naar de juiste plaatsen in het lichaam verder te leiden. De positieve aanvaarding en bewuste integratie van onze gevoelens, wensen en levenservaringen leidt ertoe dat de derde chakra zich ontspant en opent, waardoor het licht in ons steeds meer toeneemt en ons leven en onze wereld in toenemende mate verlicht. Onze algehele stemming hangt sterk af van de mate waarin we het licht toelaten. We voelen ons helder, vreugdevol en innerlijk vervuld wanneer de derde chakra geopend is; onze stemming is daarentegen labiel en somber wanneer hij geblokkeerd of verstoord is. Die ervaring projecteren we iedere keer ook in de buitenwereld, zodat heel het leven ons helder of somber voorkomt. De hoeveelheid licht in ons bepaalt de helderheid van ons ’uitzicht’ en de kwaliteit van wat we zien. Door de toenemende integratie en innerlijke vervolmaking verandert het gele licht van het intellectueel begrijpen in de derde chakra hoe langer hoe meer in het gouden licht van wijsheid en volledigheid.We nemen met de zonnevlechtchakra ook direct de vibraties van andere mensen waar en reageren dan dienovereenkomstig op de kwaliteit ervan. Wanneer we met negatieve trillingen te maken krijgen, bespeuren we daarin vaak een dreigend gevaar. We bemerken dat doordat de derde chakra zich onwillekeurig samentrekt, een beschermingsmechanisme van voorbijgaande aard. Vervolgens gaat hij echter sterker stromen, wanneer het licht in ons zo sterk geworden is, dat het krachtig naar buiten straalt en ons lichaam als een beschermend omhulsel omgeeft.

Bij onvoldoende opening en sterk functionerend stelt men vast :

overheersing
macht
drift
manipulatie
woede uitbarstingen.

Bij slecht functionerend :

leegte gevoel
futloosheid
slapheid
weinig ondernemend
beïnvloedbaar
moedeloos
flauw gevoel in de maag.

De hartchakra

De hartchakra staat niet alleen voor liefde naar één bepaald persoon toe of liefde voor je medemens. Het belangrijkste is de liefde voor jezélf. Je kan slechts van een ander houden als je van jezelf houdt. Dit heeft uiteraard niets te maken met egoïsme. En voed via het tweede niveau van de aura het hart, bloedsomloop, bloed, vaguszenuw. Zijn psychologische functie van de voorkant is. Gevoelens van liefde en vriendschap voor andere mensen, openheid t.o.v. het leven. Van de achterkant eigen wil of de wil van het het ego t.o.v. de buitenwereld. Deze heeft twaalf spiraaltjes. De hartchakra heeft 2 kleuren namelijk, groen en roze. Zij wordt meestal als groen ervaren. De hartchakra zal extra aandacht krijgen in de tijd dat we ons eerste echte vriendje of vriendinnetje krijgen of de behoefte daartoe voelen. De hartchakra vormt het middelpunt van het chakrastelsel. In het hartcentrum worden de drie lagere fysiek-emotionele centra verbonden met de drie hogere geestelijkspirituele. Zijn symbool is de zeshoek, die zeer aanschouwelijk voorstelt hoe de energieën van de drie hogere en de drie lagere chakra’s elkaar doordringen. De vierde chakra correspondeert met het element lucht en de tastzin.Dat wijst op de beweeglijkheid van het hart, de beweging naar iets toe, contact, aangedaan zijn en de dingen aanvoelen. Hier vinden we het vermogen om ons in te leven en mee te leven, ons af te stemmen en mee te voelen. Via dit centrum nemen we ook de schoonheid van de natuur waar en de harmonie in muziek, de beeldende kunst en poëzie. Hier worden beelden, woorden en klanken in gevoelens vertaald. De taak van het hartcentrum is de vereniging door liefde. Elk hunkeren naar intiem contact, naar een zijn, harmonie en liefde drukt zich langs de hartchakra uit, ook als het zich aan ons in zijn ’omgetoverde’ vorm van treurnis, leed, angst voor scheiding of liefdesverdriet voordoet. In zijn gezuiverde en volledig geopende vorm is de hartchakra het centrum van waarachtige, onvoorwaardelijke liefde, een liefde om de liefde zelf, een liefde die je niet bezitten of verliezen kan. In verbinding met de hogere chakra’s groeit deze liefde uit tot Bhakti, tot goddelijke liefde, en leidt ze tot de erkenning van de goddelijke aanwezigheid in heel de schepping, tot een zijn met de diepste kern, het hart van alle dingen in het universum. De weg van het hart naar dat doel gaat via het liefdevolle en begrijpende ’Ja’ tegen onszelf, als voorwaarde voor het ’Ja’ tegen anderen en het leven.Hebben we eenmaal met onze derde chakra het inzicht aanvaard dat alle levenservaringen, wensen en emoties een diepere zin hebben en ons door middel van de ermee verbonden leeropgaven terug willen leiden naar een meeromvattende orde, dan vinden we in de vierde chakra een liefdevolle, uit het hart komende acceptatie dat alle gevoelens en alle levensuitingen oorspronkelijk uit het verlangen naar liefde, naar vereniging met het leven voortgekomen en zodoende in laatste instantie een uitdrukking van de liefde zijn. Met elke ontkenning voeden we scheiding en negativiteit. Het positieve, liefdevolle ’Ja’ maakt daarentegen een vibratie los waarin negatieve uitingsvormen en gevoelens geen stand kunnen houden en zich oplossen. Misschien weet u al uit eigen ervaring hoe een intens gevoel van droefheid, woede of vertwijfeling zich neutraliseert, als je dat gevoel je liefdevolle, onbevooroordeelde en onverdeelde aandacht schenkt. Probeer het eens. Wanneer we pijn lijden of ziek zijn, kunnen we waarnemen dat door liefdevolle verzorging van het zieke orgaan of lichaamsdeel de genezing enorm versneld kan worden.Met de hartchakra beschikken we dan ook over grote mogelijkheden voor transformatie en genezing – zowel voor onszelf als voor anderen. De liefde voor onszelf, het in het diepste van ons hart aanvaarden van heel ons wezen, kan ons diepgaand veranderen en genezen. En ze is de voorwaarde voor vervullende liefde voor anderen, voor compassie, begrip en diepe levensvreugde. De kracht van de hartchakra straalt bijzonder sterk naar buiten. Een geopend hartcentrum zal op andere mensen spontaan een genezende en transformerende invloed uitoefenen. (Bij bewust uitgevoerde genezingsactiviteiten wordt nochtans ook de voorhoofdschakra betrokken.) De hartchakra straalt in de kleuren groen, roze en vaak ook goud. Groen is de kleur van genezing, harmonie en sympathie. Wanneer een auralezer in de streek van iemands hartchakra een heldere, felle kleur groen waarneemt, dan is dat voor hem een aanwijzing voor een ontwikkeld ver- mogen tot genezen. Een gouden, roze doortrokken aura wijst op iemand die vol overgave in zuivere liefde voor het goddelijke leeft. De hartchakra wordt dikwijls de poort naar de ziel genoemd, want niet alleen is hij de zetel van onze diepste en levendigste gevoelens van liefde, ook kunnen we langs dit energiecentrum in verbinding treden met het universele deel van onze ziel, met de goddelijke vonk in ons. Daarnaast speelt hij een beslissende rol bij de verfijning van de waarneming die met het openen van de voorhoofdschakra, het zgn. derde oog, gepaard gaat, want hij is de overgave die ons voor de meer subtiele sferen van de schepping ontvankelijk maakt. Dat betekent dat gelijk opgaand met de ontwikkeling van de hartchakra de hogere vermogens van de voorhoofdschakra tot ontplooiing komen. Vele spirituele disciplines in het oosten en het westen zijn daarom speciaal op het openen van de hartchakra gericht.

Bij onvoldoende geopendheid heeft men de volgende kenmerken :


gevoel van liefdeloosheid
gevoel van eenzaamheid
weinig hartelijk
egoïstisch
contactstoornis
nergens zin in hebben
niet kunnen luchten van het hart
hartklachten
longproblemen
allergieën
huidklachten zoals : eczemen, transpiratie,
eeltvorming en haarproblemen.

Positieve effecten :

genietende mens
hartelijke mens
warm en evenwichtig
geeft complimenten.

De keelchakra

De keel is het centrum van onze spraak en heeft daarom te maken met ons uiten. De kleur is blauw. Hij voedt via het tweede niveau van de aura de bronchiën, keel en stem, longen, spijsverteringskanaal en de oren. Zijn psychologische functie van de voorkant is. Ontvangen en assimileren Van de achterkant gevoel van eigenwaarde, in de maatschappij en beroep. Deze heeft zestien spiraaltjes. Via het gesproken woord kunnen we zowel onze emoties als onze gedachten overbrengen. De keelchakra is daarom ook de verbinding tussen de emotionele aardse taal en de zuiverder rationele taal. In de puberteit is de keelchakra van groot belang. We willen onze stem laten horen, zowel in het gezin als in de maatschappij. In de keelchakra vinden we het centrum van het menselijk expressievermogen, communicatie en inspiratie. Hij is verbonden met een kleinere secundaire chakra, die zich in de nek bevindt en zich naar achteren opent. Ook deze beide energiecentra worden vaak voor een enkele chakra gehouden. Qua functie is de nekchakra echter zo nauw met de keelchakra verbonden dat we hem in deze interpretatie geïntegreerd hebben. De vijfde chakra vormt ook een belangrijke verbindingsschakel tussen de lagere chakra’s en de hoofdcentra. Hij dient als brug tussen ons denken ons voelen, tussen onze impulsen en de reacties erop, en brengt tegelijkertijd de inhoud van alle chakra’s naar de buitenwereld over. Via de keel chakra brengen we alles tot uitdrukking wat in ons leeft, ons lachen en ons huilen, onze gevoelens van vreugde en liefde evenzo goed als onze angst en woede, onze voornemens en wensen, onze ideeën, inzichten en waarnemingen van de innerlijke wereld.Het element dat met de keelchakra correspondeert is ether. Ether wordt in de yogaleer opgevat als de grondstof waaruit door verdichting de elementen van de lagere chakra’s – aarde, water, vuur en lucht – gevormd worden. Ether is echter ook drager van het geluid, van het gesproken woord – en ook van het woord van de Schepper. Het element is, kort gezegd, de overbrenger van informatie op alle vlakken.Zo verloopt de communicatie van ons innerlijk leven naar buiten toe voornamelijk via het gesproken woord, maar daarnaast ook via onze gebaren en mimiek en creatieve expressievormen, zoals muziek, beeldende en weergevende kunst, dans enz. De creativiteit die we in de heiligbeenchakra vonden, verbindt zich in de keelchakra met de energieën van de overige chakra’s, en de vormende kracht van de ether geeft daar een bepaalde gedaante aan, welke we verder naar de buitenwereld overbrengen.We kunnen altijd evenwel afleen dat tot uitdrukking brengen wat we in onszelf vinden. Zo verkrijgen we met de vijfde chakra allereerst op zeker moment het vermogen tot zelfreflectie. De voorwaarde om ons op onszelf te kunnen bezinnen, is een bepaalde mate van innerlijke afstand. Met de ontwikkeling van de keelchakra worden we ons hoe langer hoe meer van ons mentale lichaam bewust en kunnen we steeds beter de werking ervan scheiden van die van het emotionele lichaam, het etherische lijf en het fysieke lichaam. Dat betekent dat onze gedachten niet meer door onze gevoelens en fysieke ervaringen overheerst worden, zodat objectief inzicht mogelijk wordt. Ether wordt ook gedefinieerd als ruimte (akasha), waarin de elementen hun werkzaamheden ontwikkelen. Ons valt het diepste inzicht ten deel, wanneer we zo uitgestrekt en open worden als de onenige ruimte, die de onmetelijke hemel, waarvan het lichte blauw de kleur van de keelchakra is, wanneer we stil worden en de innerlijke en uiterlijke ruimte beluisteren. de vijfde chakra correspondeert met het gehoor. Hier openen we onze oren, luisteren we naar de onverhulde en verborgen stemmen van de schepping. Hier nemen we ook onze eigen stem binnenin waar, treden we met de innende geest in contact en ontvangen we inspiratie. Ook worden we van onze eigenlijke opgave in het leven, ons dharma, bewust. Zo vinden we in de vijfde chakra onze persoonlijke uitdrukking van de volkomenheid op alle vlakken.

Bij slecht geopendheid van deze chakra kent men:

geremdheid
angst voor eigenheid
afhankelijkheid van anderen.

Bij voldoende openheid:

eigenheid
creatief
zich goed kunnen uiten.

Het “derde oog” chakra

Deze chakra wordt ook wel het intuïtiecentrum of het “derde oog” genoemd. En voed via het tweede niveau van de aura ogen, hoofd en de hersenstam. Zijn psychologische functie van de voorkant is. Vermogen tot visualiseren en begripsmatig inzicht. Van de achterkant is praktische intelligentie, vermogen ideeën praktisch uit te voeren. Deze heeft 96 spiraaltjes. De blauw-paarse kleur (indigo) is heel bijzonder. Via deze chakra kunnen we verbinding maken met ons eigen onderbewuste en met het collectief onderbewuste. In meditatie kan men via deze chakra ook “schouwen” aan gene zijde. Innerlijke wijsheid is hieraan gekoppeld. Via de zesde chakra voltrekt zich de bewuste waarneming van het bestaan. Hij is de zetel van de hogere geesteskrachten, het intellectuele onderscheidingsvermogen, het vermogen tot herinneren en de wil, en op het lichamelijke vlak de opperste commandocentrale van het centrale zenuwstelsel. Zijn eigenlijke kleur is helder indigoblauw, maar ook gele en violette tinten zijn er te vinden. Deze kleuren wijzen op zijn uiteenlopende functies op verschillende bewustzijnsvlakken. Rationeel of intellectueel denken kan hier in een gele uitstraling resulteren. Helder donker blauw wijst op intuïtie en een allesomvattend bevattingsproces. Buitenzintuiglijke waarneming blijkt uit een violette tint. Aan iedere verwerkelijking in ons leven gaan gedachten en voorstellingen vooraf, die door onbewuste emotionele patronen of ook door inzicht in de werkelijkheid gevoed kunnen worden. Via het derde oog zijn we met het proces van manifestatie door de kracht der gedachte verbonden. Alle kennis die zich in de schepping manifesteert, is in het zuivere Zijn in ongemanifesteerde vorm aanwezig, ongeveer zoals in een zaadje reeds alle informatie bevat is waaruit eens de plant ontstaat. De kwantumfysica noemt dit gebied het tot eenheid gebrachte veld of het domein van de kleinste stimulering van materie. Het scheppingsproces begint wanneer het in zichzelf rustende Zijn zich van de eigen existentie bewust wordt. Dat gaat gepaard met een eerste subject/objectrelatie en aldus met de eerste dualiteit. Het vormloze Zijn neemt een eerst manifest vibratiepatroon aan. Op basis van deze oervibratie ontstaan door verdere bewustwordings- processen steeds nieuwe, verder gedifferentieerde vibratiepatronen. In de mens zijn alle vlakken van de schepping, van het zuivere Zijn tot: aan de dichte materie, bevat; ze worden door de verschillende vibratieniveaus van de chakra’s gerepresenteerd. Zo voltrekt het proces van de manifestatie zich ook in ons en door ons.Aangezien het derde oog de zetel van alle bewustwordingsprocessen is, beschikken we hier over het vermogen tot manifestatie, inbegrepen materialisatie en dematerialisatie van stof.We kunnen nieuwe realiteiten op het, fysieke vlak tot stand brengen en oude realiteiten oplossen. In de regel verloopt dat proces nochtans automatisch en zonder ons bewuste toedoen. De meeste gedachten die ons leven bepalen, worden door onze onopgeloste emotionele patronen geleid en door eigen en andermans meningen en vooroordelen geprogrammeerd. Daardoor is onze geest dikwijls geen meester over, maar een knecht van onze met emoties geladen gedachten, die ons gedeeltelijk beheersen kunnen. Maar ook zulke gedachten verwerkelijken zich in ons leven, want wat we buiten ons waarnemen en beleven is uiteindelijk altijd een manifestatie van onze subjectieve realiteit. Dank zij de ontwikkeling van ons bewustzijn en het steeds verder open- gaan van het derde oog kunnen we dat proces steeds bewuster sturen. Onze voorstellingskracht verkrijgt dan de energie om een idee of wens te vervullen. In combinatie met een geopende hartchakra kunnen we nu ook genezende energie uitstralen en op afstand genezingen tot stand brengen. Tegelijkertijd verkrijgen we toegang tot alle scheppingsvlakken die achter de fysieke realiteit liggen. De kennis daarvan komt tot ons in de vorm van intuïties, via helderziendheid, helderhorendheid en heldervoelendheid. Wat we voordien misschien slechts vaag vermoed hadden, wordt nu een heldere waarneming.

Bij een te grote gerichtheid op de buitenwereld hebben wij als kenmerken:

overmatig doen
materialistisch ingesteld 

weinig idealisme
geen bewuste sturing


Bij een te grote gerichtheid op de binnenwereld :

nadenken
teveel reflectie
teveel idealisme
weinig werkelijkheidszin
dromer.

Bij onvoldoende geopend zijn van deze chakra, kent men:

geen zelfvertrouwen
richt zich vooral naar anderen
zich afsluiten van de buitenwereld
verliest materialisme
ziet weinig onder ogen
verlies van idealisme
zichzelf steeds in twijfel trekken.


Bij voldoende geopendheid van de chakra, :

goed evenwicht
inzicht in bestaan
voldoende afstand van zichzelf
bewust
leven in handen hebben
vorm geven aan je bestaan
idealisme

De kruinchakra

De kruinchakra is onze verbinding met de bron en de andere 6 chakra’s. En voed via het tweede niveau van de aura ook de ogen en de hersenschors. Zijn psychologische functie is. Integratie van de totale persoonlijkheid in het leven en de spirituele aspecten van de mensheid. Deze heeft 972 spiraaltjes. Deze chakra heeft een witte kleur maar word ook vaak als violet beschreven. Worden alle kleuren van het spectrum van het licht gemengd dan ontstaat er de kleur wit. Een ander naam voor deze chakra is de lotus met de duizend blaadjes. Via deze chakra komen we vanuit de kosmos in ons lichaam. Bij ons sterven verlaten we ons lichaam ook door de kruin chakra. De kruinchakra is de zetel van de hoogste volmaaktheid in de mens. In,’ veel overgeleverde geschriften wordt hij zwevend boven het hoofd voorgesteld.Hij fonkelt in alle kleuren van de regenboog, de overheersende kleur is evenwel violet. De buitenste chakrakelk bestaat uit 960 blaadjes. In zijn binnenste bevindt zich een tweede kelk met 12 blaadjes, die wit, met goud, doortrokken licht uitstraalt. Gelijk in kleurloos licht alle kleuren van het spectrum verenigd zijn, zo verenigen zich in de hoogste chakra alle energieën van de lagere centra. De kruinchakra is de bron en het uitgangspunt van de manifestatie van alle overige chakra energieën. Hier zijn we verbonden met het eigenschaploze, vormloze goddelijke Zijn, dat alle vormen en eigenschappen ongemanifesteerd in zich bevat. Hij is de plek waar we thuis zijn. Vanaf hier begon onze reis door het leven en hier keren we aan het einde van onze ontwikkeling weer naar terug. Hier leven en beleven we onszelf in God, zijn we een geworden met de goddelijke oorsprong waar we uit voortgekomen zijn.Ons persoonlijk energieveld is met het universele energieveld versmolten. Wat we eerst intellectueel en later intuïtief bevat hebben, groeit nu uit tot volkomen begrijpen. Het inzicht dat wc via de kruinchakra verkrijgen, reikt nog veel verder dan de kennis die ons via het derde oog ten deel valt. Want hier zijn we niet langer van het object van de waarneming gescheiden. We beleven de verschillende uitdrukkingsvormen van de schepping, waartoe onder andere ook ons lichaam behoort, als spel van goddelijk bewustzijn, waarmee we een geworden zijn. De weg naar de ontplooiing van de hoogste chakra wordt door de violette straling aangegeven. Violet is de kleur van meditatie en overgave. Terwijl we op de activering van de zes lagere chakra’s zelf concreet invloed konden uitoefenen, kunnen we ons hier alleen maar openstellen en een vat worden. Door de ontwikkeling van de zevende chakra lossen ook de laatste beperkende blokkades in de overige chakra’s zich op en beginnen hun energieën in de voor ze hoogst mogelijke frequentie te vibreren. Elke chakra wordt een spiegel van het goddelijke Zijn op zijn specifieke vlak en brengt, daarmee het hoogste hem ter beschikking staande potentieel tot uitdrukking. Zodra de kruinchakra volkomen is gewekt, is zijn taak het opnemen van kosmische energieën ten einde. Hij zendt dan zelf energieën uit. Daarbij welft de ‘kelk’zich naar buiten en vormt een kroon van zuiver goude licht boven ons hoofd.

Bij onvoldoende geopendheid kan men :

gevoel van doelloosheid
wezenloosheid
angst voor de dood
onzeker.


Indien te ver geopend :

weinig gegrond (1° chakra)
zweverig
veel ideeën maar geen vormgeving
hoofd in de wolken (waanbeelden, hysterie, bezetenheid)

Indien te ver gesloten :

wars in het spirituele
het hogere
verlies materiële zaken
overactief
stuurloos
angst voor het onbekende.


Bij goed geaardheid :

geniet van het materiële
relativeert het aardse en het materiële
straalt rust en bezinning uit.

Boekentips!