Ego

Wanneer we het begrip 'Ego' aanhalen, verwijzen velen van ons naar het denkproces, de gedachtestroom die constant in ons hoofd resoneert. De Latijnse herkomst van het woord 'Ego' betekent 'Ik', wat ook in vele woordenboeken wordt vermeld.

In mijn perceptie bestaan er twee 'ikken': de rationele 'ik' en de emotionele 'ik'. Beide zijn onmisbaar in onze levensreis; het rationele deel helpt ons dingen te begrijpen, te onthouden en te leren. Echter, in onze hedendaagse maatschappij wordt de rationele 'ik' vaak als superieur beschouwd, een standpunt waar ik het fundamenteel mee oneens ben. Mijn emotionele 'ik' is mijn gids; het helpt me mijn intuïtie te volgen, zelfs in zakelijke beslissingen.

Dit verschil in benadering komt vooral naar voren in conflictsituaties. Het Ego wil overheersen, wil zijn gelijk halen en gaat vaak ten koste van anderen. Pijn en verdriet, daarentegen, komen voort uit diepere, emotionele lagen. Als iemand je pijn doet met woorden, raakt het vaak een oude wonde, een herinnering die reeds bestond.

De uitdaging ligt in het loslaten van het ego tijdens deze momenten en jezelf toe te staan te voelen vanuit een dieper bewustzijn, zonder oordeel. Dit vergt tijd, zelfreflectie en bewustzijn. Maar zodra je leert het onderscheid te maken tussen je ego en je ware gevoel, zul je merken dat je beter in staat bent de intenties van anderen te begrijpen, zonder je direct aangevallen te voelen.


Bovendien kan het ego ons misleiden met angstige gedachten, ons vangen in een neerwaartse spiraal van negativiteit. Daarom is het essentieel om alert te blijven en deze gedachtespiralen te herkennen en te doorbreken.


In samenvatting, zowel het ego als onze gevoelens hebben een plek in ons leven. Het gaat om de balans en harmonie tussen beiden. Persoonlijke groei is een eindeloos proces van zelfontdekking, waarbij we voortdurend onze overtuigingen en inzichten herzien. Door consistent te oefenen en te reflecteren, kunnen we een dieper niveau van zelfbewustzijn bereiken, ons begeleidend naar een authentieker en vervulder leven.

Goede Boeken om te lezen:

Kleine ego’s, grote zielen | Elly Voorend & Piet van Haaster
Wie ben ik? Waarom overkomt me dit? Niemand ontkomt eraan af en toe stil te staan bij zichzelf. Door bewustwording van ons enneagramtype, ofwel ons ego, komen we dichter bij onze essentie, bij wie we ten diepste zijn. De wijsheid van het enneagram helpt ons onszelf te herontdekken en accepteren zoals we zijn. Wie zichzelf kent en accepteert, leert met meer plezier, geluk en liefde in leven en werk te staan. Kleine egos, grote zielen is geschreven voor iedereen die in psychologie is geïnteresseerd. Het is een vanuit de praktijk geschreven boek en biedt een toegankelijk, helder en genuanceerd overzicht van de negen enneagramtypen. Daarnaast besteden de schrijvers aandacht aan de verschillen tussen introverte en extraverte typen, waardoor variaties binnen elk enneagramtype duidelijk worden en het makkelijker wordt om jezelf te herkennen in een enneagramtype. Het is een zeer compleet boek waarin een quick-scan is opgenomen, de schrijvers gaan in op de kindertijd, mogelijke ontwikkeling van psychopathologie, de enneagramtypen op het werk, het ontwikkelingspad en de kenmerkende verschillen tussen alle typen. Dat maakt Kleine egos, grote zielen een onmisbare toevoeging aan al bestaande literatuur over het enneagram.

De weg naar waarheid | Nouk Sanchez & Tomás Vieira
In hun bestseller De weg naar vrijheid – het loslaten van het ego bieden Nouk en Tomás een diepgaande en praktische handleiding aan om je te ontdoen van de blokkades die ons weerhouden permanent vrede, liefde en plezier te ervaren. Ze beschrijven dat we ons ego, ons on-ontdekte ‘ik’ onder ogen zullen moeten zien om resultaat te kunnen boeken. Ons ego is een vals ‘zelf’ dat geplaagd wordt door verschillende angsten, verbroken relaties, financiële problemen en ziekten en het vindt zijn weg in ons leven met de mantra ‘zoek en vind niet’.

Ego’s en andere ongemakken | Roos Vonk
We herkennen vaak wel de opgeblazen egos van anderen, maar niet die van onszelf. Treffend beschrijft Roos Vonk de dwalingen van de menselijke geest, zoals de illusie dat je later wel tijd hebt, waarom seks op economie lijkt, waarom slijmen werkt, hoe machtige mensen hun realiteitszin verliezen, hoe bonussen het ego behagen en de wijsheid ondermijnen, waarom politici discussieren over besluiten die ze allang genomen hebben, waarom mensen volharden in onbeantwoorde liefdes, waarom brainstormen effectief líjkt maar het niet is, waarom jezelf zijn zo moeilijk is, en vele andere herkenbare psychologische verschijnselen uit het dagelijks leven. Met haar brede kennis van zaken en inzicht in de menselijke natuur houdt ze de lezer een ontnuchterende spiegel voor en laat ze zien: je bent net als iedereen. Ze doet dat zo verfrissend en luchthartig dat iedere lezer zijn menselijke gebreken met alle plezier zal herkennen. Dit boek is gebaseerd op haar veelgelezen columns voor Psychologie Magazine en Intermediair, waarover lezers al jaren zeer enthousiast zijn.Roos Vonk ontneemt mensen hun illusies, maar ze doet dat op troostrijke wijze. Peter ter Horst, hoofdredacteur Intermediair. Roos Vonk is hoogleraar Sociale Psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast is zij freelance trainer en adviseur. Ze heeft ruime ervaring met coachen en adviseren, en weet haar inzicht in alledaagse strubbelingen feilloos te integreren met wetenschappelijke kennis over de menselijke natuur.

Je nieuwe ik | André Passé
Veranderen is een van de moeilijkste dingen die wij kunnen doen. Het belangrijkste hulpmiddel daarbij is jezelf leren kennen, ècht kennen. Van daaruit ga je onderscheiden wat voor jou werkelijk belangrijk is, en wat niet. Dit boekje neemt je bij de hand en leidt je naar zelfkennis. Dit gebeurt door praktische aanwijzingen en voorbeelden, ervaringen van anderen en eenvoudige technieken om je zelfbewustzijn te ontwikkelen. Het volgen van de aanwijzingen leidt tot een essentiële heroriëntatie op jezelf en wat je wilt met jouw leven. De vraag is: wil je dat? Ben je gehecht aan je ego, dan is dit niet jouw boekje. Wil je in je dagelijkse leven doorgronden wie je werkelijk en ten diepste bent, dan is dit wél jouw boekje. Wat bepaalt jouw leven en wie je bent? Is dat je ego of is dat iets anders?

Blij Zijn Met Jezelf | G. Ortner
Zelfkennis en een positief gevoel van eigenwaarde zijn de belangrijkste voorwaarden voor geluk, tevredenheid en succes. Ieder mens heeft wel eens problemen. Positief denkende mensen pakken die problemen vol zelfvertrouwen aan en lossen deze dan snel in hun voordeel op.
Ook u kunt een positief denkend en sterk persoon worden. Aan de hand van makkelijk te begrijpen voorbeelden en oefeningen wijst de schrijfster de weg naar een zelfverzekerde levenshouding en een positief gevoel van eigenwaarde. Een gezonf egoïsme helpt ook de juiste partner te vinden een een reeds bestaande relatie te verbeteren.