Kundalini

Diep in ons bekken ligt een opgerolde slang, die is van pure energie. Onze bekken zijn de zetel van de kundalini energie. Als je dus niet meer voor je binnenste weg loopt en op zoek gaat naar je ware IK, kom vanzelf bij je chakrapunten uit. Daardoor maak je ze beetje bij beetje los(open), waardoor vanzelf die slang in beweging gaat zetten. En ze kruipt dan voorzichtig (kan jaren duren) langs je ruggengraat naar boven, iedere keer als hij een chakra passeert maakt hij die chakra open. Als hij dan op een keer de kruin chakra bereikt heeft dan is de spirituele evolutie voltooid. En dat is dat het dus als niet prettig ervaren kan worden omdat er door de kundalini energie zintuiglijke ervaringen kunnen ontstaan die er voor zorgen dat je het contact met de realiteit verliest. Ook kunnen er te grote hoeveelheid van energie door je lichaam stromen. Als je dat niet aan kan (en dus het afdwingt) kun je er geestelijke en lichamelijke klachten door krijgen. En ook kan het te snel voor je zijn dat er NOG te veel te grote blokkades zitten. Als je dan die Kundalini op wekt, je chakra’s TOCH open gaan, kan het te overweldigend voor je zijn, omdat je er nog NIET sterk genoeg voor bent, er klaar voor bent. Daarom ben ik tegen opwekken. Het komt vanzelf als je klaar voor bent.

Bipolaire stoornis: het wakker worden van Kundalini

Bipolaire stoornis, voorheen bekend als manisch depressiviteit, treft 2% van de bevolking van de Verenigde Staten. (In Nederland gaat men uit van 1% tot 1½ %). Twee uit iedere honderd personen, of 20 uit iedere duizend hebben een bipolaire stoornis.

Deze stoornis is dus allesbehalve zeldzaam en lijkt zich op een steeds jongere leeftijd te uiten in het leven van mensen. Men diagnosticeert de stoornis nu vaak in het leven van tieners, terwijl men het voorheen pas ontdekte bij mensen in hun 20-er en 30-er jaren. Dit kan te wijten zijn aan een beter diagnosestelling en een groter bewustzijn van de symptomen en hoe ze het leven van mensen beïnvloeden.

Bipolaire stoornis wordt samen met schizofrenie gezien als één van de belangrijkste geestesziekten. Bij bipolaire stoornis gaat men echter niet uit van verandering in hersenweefsel. Bij bipolaire stoornis kan men de symptomen gemakkelijker bestrijden, zijn er minder complicaties en is er meer mogelijkheid om een productief en bevredigend leven te leiden. Maar wat is bipolaire stoornis?

Zoals de naam aangeeft, komt dit idee van de twee uitersten van een slinger. De term stemmingsschommelingen wordt ook gebruikt om het aan te duiden. Het is echter accurater om het aan te duiden als een energieschommeling. Het gaat namelijk over het stromen van energie; over een blokkade of onbalans in de distributie van biochemische energie (neurotransmitters) in het systeem.

Een duidelijk teken van manie is snel en gestrest praten, toegenomen creativiteit, slapeloosheid, gewichtsverlies en gedragsveranderingen. Wanneer de manie voortschrijdt, wordt de communicatie tussen hersencellen gedesorganiseerd. Het resultaat is een patroon van bewustzijn dat gedesorganiseerd is: de geest uit zich in de vorm van hallucinaties (visueel en auditief) en waandenkbeelden.

De onbewuste geest wordt aangesproken, het oerdenken (archetypen) opent zich. Iemand kan werkelijk psychische informatie ervaren van hogere bewustzijnssferen, maar door de desorganisatie is hij niet in staat deze informatie te verwerken.

Wanneer de energie zich verder opbouwt in de hersenen, kan er wel celbeschadiging ontstaan. De natuurlijke reactie van het lichaam is om de energie omlaag te brengen, zodat evenwicht bewaard wordt. Meestal volgt dan de depressie. Medische interventie is wel belangrijk in verband met dit risico op celbeschadiging wanneer de manie te lang doorwoedt.

Wanneer iemand eenmaal gestabiliseerd is en naar zijn normale niveau van functioneren terugkeert, is hij klaar om zich bezig te gaan houden met het werk dat voor hem ligt: het opwekken van de kundalini-energie(bewustzijn), waar zijn psyche om schreeuwt.

Bipolaire energie: Kundalini en het chakrasysteem 

Kundalini-energie en het chakrasysteem maken het voor het individu mogelijk de wereld te ervaren waarin hij zich begeeft. Ons neurologisch systeem (met de fysieke tegenhanger in de vorm van de endocriene klieren, en de astrale tegenhanger in de vorm van het chakrasysteem) is het circuit; Kundalini is de oplader, en ons bewustzijn is het patroon waarin wij de werkelijkheid ervaren. Een andere manier om dit te zeggen zou zijn: de chakra’s zijn de software, de endocriene klieren en de hersencellen de hardware, en Kundalini levert de informatie aan de monitor, ons ego.

Volgens Zachary F. Lansdowne ontstaat het bewustzijn van beleving vanuit de chakra’s en het endocriene systeem op de volgende manier:

Bewustzijnslagen
1. Sensuele bevrediging
2. Verwerven van eer en ijdelheid
3. Compassie met anderen
4. Helderheid in de communicatie
5. Expressie van intuïtieve wijsheid
6. Constante staat van zelfbewustzijn
7. Constante staat van spirituele wil

Chakra’s
1. Sacraal
2. Solar plexus
3. Hart
4. Keel
5. Wenkbrauwen
6. Kruis
7. Basis

Endocriene klier
1. eierstokken/testikels
2. alvleesklier
3. thymus
4. schildklier
5. hypofyse
6. pijnappelklier
7. pijnappelklier

Bij de bipolaire stoornis stimuleert de wakker gemaakte Kundalini-energie de endocriene klieren en de daarmee verbonden chakra’s, terwijl de daarmee verbonden nivo’s van bewustzijn nog niet bereikt zijn. Het resultaat is een zwak ontwikkeld individu, die grote hoogten en laagtes van emotie ervaart, maar met vrijwel geen controle, zich uitend in stemmingsschommelingen.

Iemand kan zijn solar plexus chakra ontwikkeld hebben en een intensieve stimulatie ondervinden van de schildklier, waardoor hij eindeloos zal praten over zijn eigen verworvenheden, gericht op ego-bevrediging en het zichzelf ophemelen. Compassie voor anderen is dan beperkt ontwikkeld. De hypofyse kan gestimuleerd worden, zodat iemand intuïtieve ervaring vanuit het onderbewustzijn ervaart, maar niet vanuit het bovenbewustzijn. Daardoor kan iemand geen intuïtieve wijsheid tot uitdrukking brengen.

Kundalini-energie kan wakker worden als gevolg van ongelukken, trauma, een chemische gevoeligheid of wat voor stress dan ook. Alleen wanneer een individu psychologisch volwassen wordt, door ontwikkelingsblokkades die in de jeugd gevormd zijn op te lossen, kan hij of zij de Kundalini-energie in balans gaan brengen.

Bipolaire stoornis: Het in balans brengen van de fysiologische energie en de psychologie in de bipolaire persoon.

Het belangrijkste doel voor iemand met een bipolaire stoornis is het vinden van balans: de juiste kanalisering van psychische en fysieke energie. Vaak wordt het fysieke deel alleen aangesproken door middel van medicatie die inwerkt op de hersencellen. Maar vergeet niet het endocriene systeem! Een goed functioneren van de endocriene cellen is net zo belangrijk als het functioneren van de hersencellen. Lichaamssystemen zijn wederzijds afhankelijk van elkaar en moeten ook als zodanig benaderd worden.

Fysieke oefening waarbij de hart- en vaten-functies onderhouden worden, houdt het endocriene systeem in balans en is noodzakelijk voor mensen met bipolaire stoornis. Daarbij is een psychotherapeutisch proces nodig om de energieblokkades te verwijderen uit het bewustzijn. Iedereen, onafhankelijk van persoonlijke jeugdervaringen, draagt psychisch trauma met zich mee. Iedereen kent wel ergens een blokkade in zijn chakrasysteem.

Wanneer psychische blokkades oplossen en fysieke knopen in het lichaam door oefening verdwijnen, kan de energie weer gaan stromen en de delen van het individu gaan genezen die in nood verkeren. Dan ontstaat er groei.

Samengevat zijn de volgende ideeën van belang: 
Medicatie voor het stabiliseren van de energie in hersencellen, de neurotransmitters
Een psychotherapeutisch proces om trauma’s te verwijderen die iedereen oploopt als gevolg van het leven, en de geest weer helder te krijgen
Fysieke oefening met de nadruk op gezondheid van hart en vaten, om het endocriene systeem (hormonen) in balans te brengen


We kunnen met enige zekerheid voorspellen dat een individu met bipolaire stoornis kan leren luisteren naar de taal van zijn lichaam, en door gezond leven met heldere richtlijnen de noodzaak voor medicatie, die op den duur gezonde organen schaadt, zal kunnen verminderen.

Tips

Wanneer de Kundalini-energie door je lichaam raast en allerlei symptomen veroorzaakt, is het waarschijnlijk het beste niet door te gaan met aktief mediteren. Aktiviteiten die helpen om je in het hier en nu te houden en in contact met de aarde, zijn bijvoorbeeld tuinieren, schoonmaken en opruimen, wandelen etc. Voor mij heeft de benadering van de Vietnamese boeddhistische monnik Thich Nhat Han altijd erg geholpen. Hij geeft het voorbeeld van het volledig in het moment zijn met al je aandacht, zodat afwassen of het pellen van een mandarijn zelfs meditatie kunnen worden, en je kunnen verbinden met wat je aan het doen bent.

Ook kan het aan te bevelen zijn om vegetarisch eten even te laten voor wat het is en juist vlees te gaan eten, omdat dit je energie omlaag brengt.

Echte adviezen zijn verder nauwelijks te geven, omdat ieders proces individueel is en anders kan verlopen. Angst en weerstand tegen het proces maken het erger. Volg wat goed aanvoelt voor jou, blijf rustig ademhalen en vertrouw erop dat het je wijst hoe je verder kunt. En bovenal: hou van jezelf, je bent een waardevol mens!

Bij alles wat we beleven – of het nu gaat om psychosen, depressiviteit, mystieke ervaringen of andere gewaarwordingen – is onze (Kundalini-)energiehuishouding betrokken. Je kunt hierin meer harmonie brengen, jezelf ‘aarden’ (gronden) en alles wat negatief in je werkt loslaten door lichaamsgerichte, genezende, meditatieve oefeningen. Peter Kampschuur werkt hiermee in zijn praktijk als psycholoog en ademtherapeut, vlakbij ’s-Hertogenbosch. Zijn eigen Kundaliniproces kwam in de zeventiger jaren op gang en is na enkele psychosen en mystieke ervaringen in een veel rustiger vaarwater gekomen, met name door het dagelijks aan zichzelf werken met op de band opgenomen oefeningen.

Goede boeken om te lezen:

Koendalini en transformatie | Bonnie Greenwell
Het ontwaken van Koendalini is een ervaring waardoor je nooit meer dezelfde zult zijn. Mensen die dit proces doormaken, ondergaan een transformatie op lichamelijk, emotioneel en geestelijk niveau die zo ingrijpend kan zijn dat ze erdoor uit balans raken en in de problemen komen. De omgeving, waardoor dikwijls ook artsen, psychologen, en andere hulpverleners, weet er vaak geen raad mee en interpreteert de oorzaken op onjuiste wijze. Dit boek wil een handleiding zijn bij het Koendalini- proces en wil mensen helpen de ervaringen die ze hebben, te plaatsen en positief te verwerken. De auteur heeft een diepgaand onderzoek verricht naar een groot aantal aspecten van het Koendalini- proces en belicht in haar studie niet alleen de spirituele kant maar ook de psychologische en lichamelijke achtergronden. Zij maakte een grondige literatuurstudie en interviewde tientallen mensen die een Koendalini- ervaring hadden gehad of zich (als deskundige) ermee bezig houden Zo ontstond een zeer informatieve gids die een helder licht werpt op het Koendalini- proces en die ertoe kan bijdragen meer inzicht te krijgen in achtergronden en uitwerkingen ervan.

Kundalini | Denish Dutrieux
Kundalini-energie is een bij de meeste mensen latent aanwezige oerbron van energie. Als deze energie wordt opgewekt, brengt dit vaak een geestelijke transformatie teweeg. Ze kan echter ook op spontaan tot uitbarsting komen. Als dan de `symptomen’ niet goed worden begrepen, kan een authentiek spiritueel proces uitmonden in psychische gestoordheid. Dit boek is geschreven om mensen bewust te maken van wat hun ervaring inhoudt, eerste (zelf)hulp te bieden en te laten zien hoe je verstandig met kundalini om kunt gaan.

Piek- en Verlichtingservaringen met Koendalinie-Energie | Pierjarsi
De oefeningen in het boek zijn zo geschreven dat je zelf dingen kunt ervaren: in het ontwikkelen van spiritualiteit, het meer bewust worden van jouw spirituele dimensies en het uitnodigen en beleven van piekervaringen. Piekervaringen zijn dan te zien als geschenken op de weg naar het bewust ervaren van je innerlijke bron.

Het Kundalini yoga werkboek | Yogi Bhajan
Bij Kundalini yoga worden de oefeningen dynamisch uitgevoerd. De aandacht wordt gericht op het waarnemen en voelen van eigen lichaamsenergie. De adem staat centraal en wordt bij alle oefeningen en meditaties bewust geleid. Bij deze meditaties nemen mantra”s een belangrijke plaats in. Kundalini yoga werd door Yogi Bhajan vanuit Noord-India naar het Westen gebracht. Yogi Bhajan was meester in Kundalini yoga en Witte Tantra yoga. In 1969 kwam hij naar Amerika om les te geven. Hij behaalde aan de universiteit van San Francisco doctoraten in psychologie en filosofie. Yogi Bhajan is in 2004 overleden.

Spiritualiteit en energie | Peter Kampschuur & Ad van Beckhoven
Gezondheid en spiritualiteit hebben alles te maken met energie. In ons bekken bevindt zich een bron van sterk geconcentreerde kracht, in India ‘Kundalini’ genoemd. Op de juiste wijze circulerend draagt zij bij aan bewust- en heelwording. Maar dezelfde energie kan ook ernstige psychische en lichamelijke ontregelingen teweegbrengen. De achtergrond ligt vaak in een ongeluk(je), zoals een val op het staartbeen. Of in heftige emoties, een psychotrauma of uitputting. Maar ook een onjuiste beoefening van yoga, meditatie of andere vormen van ‘bewustzijnstraining’ kan tot grillige kundalini-problemen leiden. Dit boek bevat 15 persoonlijke verhalen van ervaringsdeskundigen, onder wie de auteurs zelf. Over raadselachtige kwalen waarvoor vaak geen organische oorzaak is te vinden, tot en met psychiatrische stoornissen. Maar ook over ‘paranormale’ en spirituele ervaringen waardoor je onnodig van slag kunt raken.