Chakra Beschadiging

Misschien ontstaan je beste ideeën wanneer je niet eens er mee bezig bent aan het oplossen van een probleem. Je maakt een wandeling in het bos of je kijkt naar een prachtige zonsondergang. En plotseling is het er. Het is van uit je diepste innerlijk omhoog gekomen. Of je kijkt in de ogen van een baby en je ziet een wonder, je raakt vervuld van het wonder van het mysterie van het leven. En weer zijn de gevoelens diep van uit je binnenste omhoog gekomen. Ze zijn afkomstig van een diepe innerlijke fontein die de ik de ziel van je wezen noem. Vanuit deze diepe innerlijke bron is het ook dat jouw licht straalt. Het is het innerlijke goddelijke vonk. Het aanboren van de creatieve helende energieën.

Alle mensen kunnen deze diepe innerlijke bron in hen aan te boren. Het vergt oefening om de creatieve naar believen vrij te maken. Het proces is een kwestie van het opruimen van innerlijke obstakels dan het naar boven halen van de creatieve energie. Als de blokkades eenmaal verdwenen zijn, stroomt die energie naar boven als van uit een bodemloze put. Elke kunstenaar of schrijver kent de worsteling om over die creatieve blokkade hen te komen. Is de blokkade eenmaal opgeruimd dan vloeit het schilderen of het schrijven weer als vanzelf. Het overkomt ook wetenschappers die een probleem proberen op te lossen. Alle gegevens zijn in het rationele verstand gestopt. Het verstand worstelt om een antwoord te vinden maar het slaagt daar niet in. Na een goede nachtrust wat dromen en enige activiteit van je rechterhersenhelft is het antwoord er gewoon. De creatieve kracht is bevrijd door een innerlijke proces van loslaten, opruimen, en energie toestaan te stromen. De creatieve kracht wordt ook in tijden van crisis vrijgemaakt. Op zulke momenten heel sterk.Iedereen heeft wel eens gehoord van een huzarenstukje die in een crisissituatie worden verricht, zoals een man die na een ongeluk alleen een auto optilt van iemand die hem dierbaar is. Of de moeder die opeens de sterke drang voelt om naar huis terug te gaan en precies op tijd komt om haar kinderen uit een benarde situatie te redden.Het vrij komen van deze creatieve kracht geeft ons meesterschap over alles wat er gaande is. Het healings-proces is het proces van vrijmaken van onze creatieve kracht ter wille van meesterschap van onze gezondheid en welzijn. In feite heel wat ziekte, van mijn gezichtspunt uit bekeken en zoals we nog vaal zullen zien, het resultaat van het blokkeren van de natuurlijke stroom van iemands creatieve energieën.

Waarom we onze creatieve energie blokkeren

Wanneer we pijnlijke ervaringen in ons leven beleven, proberen we automatisch de pijn NIET te voelen. Dit hebben wij van onze jeugd zo gedaan. Wij snijden onze lichamelijke pijn af door onze gewaarwording terug te trekken uit dat deel van ons lichaam dat pijn doet. We snijden ons mentale en emotionele leed af door onze spieren te spannen en het naar onze onderbewuste weg te drukken. Om de pijn naar ons onderbewuste weg te blijven drukken, houden wij er in ons leven tal van afleidingsmanoeuvres op na die onze aandacht er vanaf houden. We zorgen dat we het erg druk hebben en werkverslaafden worden. Of we nemen de tegenovergestelde weg van luilekkerland. Heel wat mensen raken verslaafd aan drugs, sigaretten, chocolade of alcohol. Velen van ons raken verslaafd aan perfectionisme, aan de beste of de slechtste te zijn. We projecteren onze problemen op iemand anders en maken ons dan zorgen over hen, in plaats van te proberen onze eigen problemen aan te pakken. We leiden grote hoeveelheden energie de verkeerde kant op of onderdrukken die om maar geen pijn te hoeven voelen, inclusief wat we op dit moment voelen en wie we op dit moment zijn. We denken dat dit werkt; dat het ons lukt niet te voelen of te zijn wie we zijn. Maar het werkt niet. De prijs is enorm, maar we ontkennen zelfs dat er één prijs opstaat. Die prijs is ons leven.We denken dat de enig mogelijke manier om al deze pijn te stoppen is de energiestroom stop te zetten die deze pijn bevat. Er zijn specifieke energiestromen die lichamelijke, emotionele en mentale pijn bevatten. Jammer genoeg bevat deze energiestroom ook al het andere. Pijn is er maar en deel van. Wanneer wij de negatieve ervaring van pijn, boosheid of angst omtrent enige negatieve situatie stoppen, dan stoppen wij daarmee ook de positieve ervaring, inclusief de lichamelijke, emotionele en mentale aspecten die daarbij horen.

We zijn ons misschien zelf niet eens bewust van dit proces, omdat we dit, tegen de tijd dat we de leeftijd des onderscheid bereikt hebben, uit gewoonte doen. We schermen onze wonden af. Door onze wonden af te schermen, sluiten wij ook onze verbinding af met ons diepste centrum of onze kern. Aangezien het creatieve proces voorkomt uit de creatieve kern in ons, hebben we tevens ons creatieve proces afgesloten. We hebben letterlijk het diepere deel van onszelf afgesloten. We hebben letterlijk het diepste deel van onszelf afgesloten voor onze bewuste gewaarwording en ons uitwendige leven.Heel vroeg in onze jeugd zijn wij begonnen met het onderdrukken van pijn, heel vaak zelfs nog voor onze geboorte, in de baarmoeder. Telkens wanneer we, van onze vroege kindertijd af, in een pijnlijk voorval de energiekraan hebben dicht gedraaid, hebben we dat voorval zowel in energie als in de tijd bevroren. Aangezien ons auraveld is samengesteld uit energiebewustzijn, is een blokkade bevroren energiebewustzijn. Het deel van onze psyche dat verbonden is met dat voorval, bevroor eveneens op het moment dat de pijn stopten. Dat deel van onze psyche blijft bevroren tot dat wij het weer ontdooien. Het word niet volwassen zoals wij. Als het voorval plaatst vond toen wij één jaar oud waren is dat deel van onze psyche nog steeds één jaar. Het zal een jaar oud blijven en wanneer het wordt gewekt zich gedragen als en kind van één jaar.Het zal niet ouder worden tot het wordt geheeld doordat er genoeg energie in de blokkade komt om die te doen smelten en de aanzet te geven tot het proces van volwassen worden.We zitten vol met zulke tijdblokkades energiebewustzijn. Hoelang handelt een mens per dag vanuit zijn volwassen zelf? Niet lang. We reageren voortdurend op elkaar vanuit verschillende bevroren psychische tijdblokkades Bij iedere intensieve interactie kan elk persoon de ene minuut de werkelijkheid ervaren vanuit de innerlijke volwassene, en de volgende minuut kunnen beide of een van beide personen overgeschakeld zijn op een aspect van het gewonde kind van een bepaalde leeftijd.Dit voortdurende overschakelen van het ene aspect van het innerlijke bewustzijn naar het andere maakt communicatie zo moeilijk.

We zijn ons misschien zelf niet eens bewust van dit proces, omdat we dit, tegen de tijd dat we de leeftijd des onderscheid bereikt hebben, uit gewoonte doen. We schermen onze wonden af. Door onze wonden af te schermen, sluiten wij ook onze verbinding af met ons diepste centrum of onze kern. Aangezien het creatieve proces voorkomt uit de creatieve kern in ons, hebben we tevens ons creatieve proces afgesloten. We hebben letterlijk het diepere deel van onszelf afgesloten. We hebben letterlijk het diepste deel van onszelf afgesloten voor onze bewuste gewaarwording en ons uitwendige leven.Heel vroeg in onze jeugd zijn wij begonnen met het onderdrukken van pijn, heel vaak zelfs nog voor onze geboorte, in de baarmoeder. Telkens wanneer we, van onze vroege kindertijd af, in een pijnlijk voorval de energiekraan hebben dicht gedraaid, hebben we dat voorval zowel in energie als in de tijd bevroren. Aangezien ons auraveld is samengesteld uit energiebewustzijn, is een blokkade bevroren energiebewustzijn. Het deel van onze psyche dat verbonden is met dat voorval, bevroor eveneens op het moment dat de pijn stopten. Dat deel van onze psyche blijft bevroren tot dat wij het weer ontdooien. Het word niet volwassen zoals wij. Als het voorval plaatst vond toen wij één jaar oud waren is dat deel van onze psyche nog steeds één jaar. Het zal een jaar oud blijven en wanneer het wordt gewekt zich gedragen als en kind van één jaar.Het zal niet ouder worden tot het wordt geheeld doordat er genoeg energie in de blokkade komt om die te doen smelten en de aanzet te geven tot het proces van volwassen worden.We zitten vol met zulke tijdblokkades energiebewustzijn. Hoelang handelt een mens per dag vanuit zijn volwassen zelf? Niet lang. We reageren voortdurend op elkaar vanuit verschillende bevroren psychische tijdblokkades Bij iedere intensieve interactie kan elk persoon de ene minuut de werkelijkheid ervaren vanuit de innerlijke volwassene, en de volgende minuut kunnen beide of een van beide personen overgeschakeld zijn op een aspect van het gewonde kind van een bepaalde leeftijd.Dit voortdurende overschakelen van het ene aspect van het innerlijke bewustzijn naar het andere maakt communicatie zo moeilijk.

Een krachtig aspect van zulke bevroren psychische tijdblokkades is dat ze stollen rondom gelijksoortige energie en dan bevroren psychische tijdsconglomeraat vormen. De energie hoort bijvoorbeeld tot de soort: in de steek gelaten worden.Neem nu eens een man van middelbare leeftijd. Vlak na zijn geboorte werd J. bij zijn moeder weg gehaald omdat zij een zware bevalling achter de rug had en onder narcose was gebracht. Hij werd wederom van haar gescheiden toen hij één jaar oud was en zijn moeder naar het ziekenhuis moest 0m haar tweede kind te krijgen. Vanuit deze twee levenservaringen verwacht het kind dat zoveel van zijn moeder houdt, dat het in de steek wordt gelaten door diegene van wie hij het meeste houd. Wanneer later in het leven het gevoel van in de steek gelaten worden op een of andere manier optreedt, wordt dit met dezelfde verwoestende kracht ervaren als de eerste keer. We vormen uit zulke diepe trauma’s een beeldconclusie. Een beeldconclusie is gebaseerd op een ervaring, in dit geval de ervaring van verlaten worden. Het is gebaseerd op kinderlogica die vertelt: Als ik lief heb zal ik in de steek gelaten worden. Deze beeldconclusie kleurt dan alle gelijksoortige situaties. Natuurlijk is de één jaar oude J. zich niet bewust van het feit DAT hij er zo’n menig op na houdt. Integendeel, die wordt onbewust in zijn geloofssysteem opgeslagen en het hele leven meegenomen. Op het vlak van het psyche ligt er ook een direct verband tussen deze twee vroege ervaringen en een gebeurtenis toen J. tien was en zijn moeder vakantie ging. Telkens wanneer er in zijn leven een gelijksoortig voorval voordeed , zal zijn reactie voortkomen uit het standpunt van die beeldconclusie in plaats van uit de actuele situatie. Dit veroorzaakt allerlei emotionele reacties die, gegeven de huidige situatie, buiten iedere proportie zijn.Zoals we zullen zien vormen onze beeldconclusies de aanzet tot ons persoonlijk gedrag dat er feitelijk toe neigt opnieuw trauma’s ( gelijk aan de oorspronkelijke) in het leven te roepen. Zodoende heeft J. er een groot aandeel in dat hij een situatie schept waarin hij, bijvoorbeeld, door een vrouw of vriendin in de steek wordt gelaten. Zijn daden, gebaseerd op zijn onderbewuste negatieve verwachtingen, hebben ertoe bijgedragen die situatie te doen ontstaan. Aangezien hij onbewust verwacht in de steek gelaten te worden, zal hij zijn vrouw of vriendin zo behandelen als iemand die HEM in de steek zal laten. Hij kan haar buitensporige eisen opleggen om haar daarmee haar liefde te laten bewijzen, of haar zelfs beschuldigen dat zij van plan is hem te verlaten. Dit onbewuste gedrag zal haar tarten en haar helpen de deur uit helpen jagen. Wat er werkelijk op een dieper niveau, aan de hand is, is dat hij zich zelf eigenlijk in de steek laten heeft, door zichzelf te behandelen als iemand die het verdient in de steek gelaten te worden.

Zoals we zullen zien mogen wij de kracht van onze beeldconclusie nooit onderschatten. Het opsporen van onze beelden bevat de sleutel tot het transformatieproces naar gezondheid en geluk. We zitten vol van dit soort beelden waar rond omheen onze bevroren psyche tijdconglomeraten zich verzamelen. We hebben allemaal wat schoonmaakwerk te doen.Bevroren psychische tijdblokkades stollen rondom gelijksoortige energie die een beeld samenstelt, wat iemand in verwarring brengt die denkt dat deze ervaringen emotioneel evenzeer van elkaar gescheiden zouden moeten zijn als ze in tijd uiteen liggen. Maar zo werkt het niet. Elk kleiner segment van het bevroren psychische tijdconglomeraten is samen gesteld uit energiebewustzijn dat bevroren werd tijdens een bepaalde vroegere ervaring. Maar gelijksoortige ervaringen worden direct met elkaar verbonden, hoeveel tijd er ook tussen is verstreken. Via healingswerk wordt een van de kleine bevroren psychische tijdblokkade opgeheven. De toegenomen energie die in het auraveld en in de chakra’s vrijkomt, begint dan, op haar beurt, vanzelf de andere kleine segmenten van de psychetijdstippen op te heffen omdat ze van de zelfde soort energie zijn. Tijdconglomeraten:= toevallige samenvoegingen van ongelijkheden.

Wat ik nu hier vertel en dan in simpele bewoording en dan in iets ruimer lijnen is het volgende: Als ik bijvoorbeeld een hele angstige moeder gehad zou hebben, en die hele grote angst zou hebben voor spinnen. En ik zou dat als heel klein kind hebben ervaren. Zij gilt en schreeuwt heel erg omdat zij een spin ziet, en dat in mijn bijzijn. Dan straalt haar aura dat ook uit. Mijn aura pakt dat ook zo op ” grote angst”.Dan zal voor de rest van mijn leven een spin alleen maar grote angst voor mij betekenen. Ik was immers nog maar heel klein, en wist ik veel dat een spin niets doet, en dat er geen rede was om daar bang voor te zijn. Gebeurd dit nu later ook nog eens zo met bijvoorbeeld een hond en een kat. Dan zal ik als kind de conclusie trekken dat er geen een beest is waar ik niet bang voor zou hoeven zijn. Dus ik groei op met de wetenschap dat alle dieren eng of gevaarlijk zijn. Dus wie mij later ook vertelt dat ik niet bang hoef te zijn, ik geloof het niet.Een ander waar gebeurt voorbeeld. Toen ik nog vrij jong was, een jaar of 8. Dan zij mijn moeder als het overdag donker werd en zij dacht dat het begon te onweren. Vlug pak je fiets en ga naar Mvr.B. Die had namelijk erg grote schrik daarvoor. En als ik daaraan kwam zat zij al helemaal onder in haar diepe kelder. En dan was er nog geen flits geweest, het was alleen nog maar wat aan het donker worden. Dan riep ik dat ik er was ( moet je nagaan ik was 8j) dan kwam ze eruit. En dan durfde zij gewoon in de keuken of kamer te gaan zitten.Een tijdje daarna was ik daar om met haar kinderen te spelen, en in eens renden die gillen en grote angst naar binnen. Ik snapte er niets van. Dus ik ook naar binnen, en vroeg wat er was? Daar zijde die kinderen “ja maar het gaat regenen”. Ik ja straks maar nu nog niet, er vallen maar een paar druppels. Maar ze durfden echt niet meer naar buiten. Toen ik door ging vragen begon ik het te snappen. Ja maar als het regent dan gaat het zo meteen ook onweren. Dus snap je? Die moeder had angst voor onweer, en die kinderen al als het begon te regenen. En deze dingen slaan zich op in je chakra’s als een blokkade. En dan komt nu de oplossing wat kun je doen om van deze blokkades af te komen?

Je zoek uit waar komt deze angst vandaan?
En is het nog nodig dat ik deze angst vasthoud?
Deze angst is ontstaan toen ik nog klein was, is het dan redelijk dat ik daar nu nog bang voor ben?
Zou het gaan om bijvoorbeeld een leeuw, ja dan wel dat is een angst die nodig is die ons ergens voor beschermd.
Maar angst als het gaat regenen!!!!

Door die angst te doorgronden, ik noem dat zelf “de angst in/onder de ogen zien”. Vaak zul je dan zien dat het nergens meer voor nodig is om er angst voor te hebben. En dan ga je jezelf er mee confronteren, met klein stukjes tegelijk, steeds iets verder. En dan op een dag zul je zien, dat het steeds minder word en dan nog later is het helemaal weg. En dan lost die hele blokkade van angst op, het is weg. En ik zeg nadrukkelijk de hele blokkade, omdat alles wat met angst te maken heeft wat voor angst dan ook, het zit in die zelfde blokkade. En het trekt elkaar mee. Dit was nu over angst, maar zo zijn er dus verschillende dingen. En die veroorzaken weer verschillende blokkades.

Nu zal ik hier in het kort proberen uit te leggen, dat er in feiten maar 5 verschillende chakra types zijn.

Rigide type

Als je bent afgewezen door die ouder van het andere geslacht. Ouders seksuele afwijzing, koud. Tussen de leeftijd 31/2 en je 5 de jaar.

Dan bouw jij de volgende blokkades op:

Ik zal die pijn ,woede en het genot de baas blijven. Je vindt dan overgave doodeng. Je durft dan niet uit te komen voor je behoeftes. Je manipuleert liever. Je bent dan trots en je verbergt je gevoelens. Je hebt ambitie en wedijver. En een diepe angst om verraden te worden.

Angst: Overgeven aan gevoelens.

Persoonlijkheidssymptomen: agressief, trots, prestatiegericht.

Positieve aspecten: Succesrijk, zeer functioneel.

Masochistisch type

Als je een erg dominante en opofferende moeder hebt, dat beklemt. Ouders indringerig, autoritair. Tussen de leeftijd ½ jaar en 3 jaar. Een moeder die laat voelen “voor wat hoort wat”. Ze let heel erg op je eten en op je kleding. En geeft je vaak een schuld gevoel. Jij voelt je dan verraden in de val gelopen en vernedert. Jij gaat dan je gevoelens tegenhouden wat leidt tot woede en haat. Je probeert het nu om op een beleefde of onderdanige manier te manipuleren, of je toon weerzin en je gaat klagen. Je gaat ook mensen plagen maar op die manier dat ze het niet leuk vinden, en als ze dat zeggen heb jij weer rede om boos op hen te worden. En daar gaat het je over. Maar je bent ook heel bang voor onafhankelijkheid. Je zult je nooit onderwerpen. En je angst komt er altijd als woede uit.

Angst: Vernedering, onbeschermd zijn.

Persoonlijkheidssymptomen: Voelt zich klem zitten, humeurig.

Positieve aspecten: Standvastig, geduldig, diplomatiek.

Schizoïde type

Als je al in de baarmoeder of net na je geboorte rechtstreekse vijandigheid voelt van een van je ouders of woede of als een ouder het kind niet accepteert. Ouders boos, bang. Of als je moeder door een zware bevalling zich emotioneel van je afkeert. Leeftijd in de baarmoeder tot ½ jaar. Wat voor het kind een traumatische ervaring is. Het kind voelt zich dan in de steek gelaten. En er zijn er die dit als een groot trauma ervaren maar er zijn er ook die dit wel vinden mee vallen. Dit heeft te maken met je keuze bij het je incarnatie. Welke taak je hebt gekozen. Afkeer is dan normaal en daardoor trekken deze mensen zich heel erg terug in de spirituele wereld. Ze weten zich goed in de hand te houden. Maar er zit bij hen een diep gevoel van angst, ze vinden dat zij geen recht hebben op hun bestaan. Zij praten bijna nooit over hen zelf, en zij vinden dat er altijd mensen zijn die het erger hebben. Als zij iets rots is overkomen en je vraagt hoe zij zich voelen, zij zullen dan zeggen het valt nog wel mee. Ze hebben grote onrust en een diepe angst van binnen.

Angst: Instorten, gek worden.

Persoonlijkheidssymptomen: Ontbeert zelfgevoel.

Positieve aspecten: Zeer creatief.

Orale type

Als je echt in de steek gelaten bent. Leeftijd ½ tot 1 1/2 jaar. Ouders depriverend. Je bent door bijvoorbeeld de dood je moeder kwijt geraakt. Of je moeder is in die periode altijd ziek. Maar het kan ook zijn dat je moeder erg terug getrokken is, in haarzelf gekeerd. Je kreeg dan altijd liefde “als of”. Ze waren niet instaat om echte liefde te tonen. Of als zij dood is of ziek. Je wordt dan zeer vroeg zelfstandig en gaat erg vroeg praten en lopen. Je durft dan nergens om te vragen. Je denk dan “Ik krijg het toch niet”. Je wordt daardoor : plakkerig, inhalig, bang dat je iets te kort komt. Je hebt een gebrek aan agressie. Je lijkt zelfstandig, maar er hoeft maar dat te gebeuren en je stort in als een kaartenhuis. Je wordt rancuneus. Je bent leeg en hol, en je durft geen verantwoording aan.

Angst: Verlating, afwijzing.

Persoonlijkheidssymptomen: Depressief, behoeftig, afhankelijk.

Positieve aspecten: Liefdevol.

Psychopathische type

Als je door de ouder van het ander geslacht, in bedekte termen aan verleiding hebt blootgestaan. Leeftijd 21/2 tot 4 jaar. Ouders de ene ouder verleidelijk, de ander aotoretair. Je wilde dan steun van die ouder die niet verlijden. Maar je kreeg dat niet. Dan kies je maar weer voor de ander, maar ook daar krijg je niet wat je wilt. Je zit echt in een driehoeksverhouding. Je voelt je dan erg verraden en als compensatie ga je manipuleren. Probeer ook andere aan je kant te krijgen, zelfs als je daar toneel voor moet spelen of liegen. Je verlangt naar steun. Maar dat krijg je niet. Je gaat het dan afdwingen. Jij moet———. Je hebt machtsdrift en dominantie. Je gaat iemand overdonderen, verleiden en tiranniseren.

Angst: Onderwerping, (aan een ander).

Persoonlijkheids symptomen: Mechtshonger, obsinaat, tegendraads.

Positieve aspecten: Houd het hoofd koel, aardig tegen underdogs.

Goede boeken om te lezen:

Chakra-healing-handboek | Cyndi Dale
Dit baanbrekende boek begint waar bestaande chakraboeken, die zich beperken tot zeven chakra's, ophouden. In Chakra-healing-handboek verlegt Cyndi Dale de grens door een overzicht te geven van 32 menselijke energiecentra: twaalf chakra's in en buiten het lichaam, plus twintig spirituele energiepunten. Dit gedurfde boek bevat naast vele originele denkbeelden ook tal van aan de praktijk getoetste adviezen om energieblokkades te overwinnen. Chakra-therapeute Cynthia Marnell Dale (Minnesota) is geschoold in verschillende helende technieken, zoals reiki en therapeutic touch. Tevens heeft zij zich intensief verdiept in onder andere het sjamanisme en indiaanse tradities.

Reis door de chakra's | Anodea Judith
Enkele jaren geleden schreef Anodea Judith Chakra werkboek, waarin zij de energiecentra in al hun psycho-fysiologische functies en eigenschappen beschreef. Toen al gaf zij' aan dat de theoretische uiteenzettingen over chakra's de functie van een landkaart hebben: pas met behulp van oefeningen kan de reis echt beginnen. Met deze nieuwe uitgave kan de theorie in praktijk worden gebracht. In, Reis door de chakra's nemen Anodea Judith en haar collega Selene Vega juist oefeningen als uitgangspunt om de chakra's te leren kennen en er dus doelgericht mee te kunnen werken. Het boek valt uiteen in zeven delen, corresponderend met de zeven hoofdchakra's. Voor iedere chakra hebben de auteurs een serie oefeningen opgezet op het gebied van onder andere yoga, meditatie, dans en bio-energetica. Met behulp van deze oefeningen kan de lezer zelf actief werken aan persoonlijke groei en transformatie. De technieken zijn door en door getest tijdens de cursussen die Judith en Vega al jaren geven. Dit boek is, onmisbaar voor iedereen die de reis door de chakra's' wil ervaren.

Chakra lifestyle | Elske Feitsma
Yogawerkboek opgebouwd rond de zeven hoofdchakra's die tevens de hoofdstukken vormen. Een korte inleiding geeft inzicht in de essentie van chakra's, hun werking op het fysieke, mentale en energetische lichaam en hun relatie met yoga. Op een eenvoudig niveau worden fysieke en emotionele aspecten belicht vanuit een dominant westerse opvatting, gevolgd door in kaders aangegeven (voedings)adviezen, oefeningen, een visualisatie of meditatie. Aansluitend vijf yogahoudingen per chakra met instructie en inzicht in het fysieke effect. Ruim vijftig kleurenfoto's van de auteur illustreren de houdingen. De kwaliteit van de foto's is matig tot slecht. De tekst wordt in de kleur van het chakra geïllustreerd met 2 cm van de linkerpagina rand (o.a. bloemmotieven), waardoor het hoofdstuk snel herkenbaar is, evenals het chakrasymbool en spreuk op de beginpagina van ieder hoofdstuk en wijze spreuken (cursief) tussen de tekstblokken. Heldere druk op witte ondergrond. Geschikt voor beginnende yogaleerlingen (vooral van de auteur tevens yogadocent); met literatuurlijst.

De Chakra Energy-Methode | Anna Selby
Dit boek is bedoeld om onze energieën in balans te brengen. Het bevat technieken en oefeningen voor het reguleren van de energiestromen. Elk hoofdstuk is gewijd aan een chakra. Er wordt uitleg gegeven over het betreffende chakra en hoe het wordt voorgesteld, waar het zich bevindt en welke klieren erbij horen. Er wordt beschreven wat er gebeurt als het is afgesloten. Oefeningen uit de yoga, chi gong en meditatie- en visualisatieoefeningen om energie in beweging te brengen, worden duidelijk beschreven en aan de hand van kleurenfoto's uitgelegd. Tot slot een hoofdstuk met yogaoefeningen, waaronder de zonnegroet, voor het vrijelijk stromen van energie tussen alle chakra's. Een handig werkboek voor beginners en gevorderden.