Soulmates

Patricia Joudry en Maurie Pressman geven in hun boek aan dat het mannelijk deel van de tweelingziel altijd als man zal incarneren en het vrouwelijk deel altijd als vrouw. Zij gaan ervan uit dat het vrouwelijk deel van de ziel de yin kant ontwikkelt en het mannelijk deel de yang kant. De tweelinghereniging kan alleen plaatsvinden als de man volledig en sterk in zijn manzijn staat en de vrouw in haar vrouwelijkheid. Een werkelijk sterke vrouw voelt zich volgens Joudry en Pressman sterk en gelukkig in haar vrouwelijkheid en prettig in haar secundaire mannelijke aard.

Zo ook de man. Door de hereniging worden beide krachten in balans gebracht en versnelt dit de vooruitgang naar een volmaakte eenheid. In de boeken van Jozef Rulof kunnen we lezen dat we soms als man en soms als vrouw zullen reïncarneren, om op deze wijze beide delen te ontwikkelen. Dit zou betekenen dat je tweelingziel in dit leven van hetzelfde geslacht zou kunnen zijn. Als je als heteroseksueel door dit leven gaat kan dat een heftige impact hebben. Ook Elizabeth Clare Prophet spreekt van incarnaties in zowel mannelijke als vrouwelijke lichamen van zowel jezelf als je tweelingziel.

Volgens haar zijn we in verschillende levens al verschillende soorten relaties aangegaan met onze tweelingziel, variërend van man/vrouw tot moeder/zoon en broer/zus. Terra Wolfe beschrijft eveneens dat tweelingzielen van dezelfde of het tegengestelde geslacht kunnen zijn maar geeft aan dat ze meestal het tegengestelde geslacht aannemen in een gezamenlijk leven.

De voorbereiding

Joudry en Presmann geven aan op welke manier je je kunt voorbereiden op de ontmoeting met je tweelingziel. Voordat je je kunt herenigen met je wederhelft moet je een betrekkelijk hoge graad van heelheid en volledigheid in jezelf hebben bereikt en in staat zijn alleen te leven zonder gevoelens van eenzaamheid of ontoereikendheid. De volgende punten zijn een hulp om dat te bereiken. Neem het besluit om:

 1. je innerlijke vreugde te cultiveren (je zult dan voldoening in je leven vinden) 
 2. je materiële situatie te accepteren 
 3. meer in contact komen met je spirituele zelf door het volgen van cursussen/trainingen 
 4. je talenten, op welk gebied ook, te ontwikkelen 
 5. respectvol met je lichaam om te gaan en er goed voor zorgen 
 6. aandacht te besteden aan de beelden en geluiden die je omringen, zorgen ze voor rust of hebben ze een verkeerde beïnvloeding 
 7. meer tijd vrijmaken voor de eenwording met de natuur, tijd in de natuur doorbrengen 
 8. belangeloos hulp te bieden aan anderen

Om de persoonlijkheid klaar te maken voor de ontmoeting met de tweelingziel moet geleerd worden van anderen te houden, met al hun gebreken. Daarnaast zijn geduld, tolerantie, inlevingsvermogen, duidelijke communicatie, onthouden van kritiek en het beheersen van je agressie en seksuele energie belangrijke punten. Lang niet iedereen zal in dit leven zijn tweelingziel vinden. Misschien leeft hij/zij niet tegelijkertijd met jou op aarde maar werkt hij/zij in de sferen. Waar je tweelingziel ook is, hij of zij heeft je steun en liefde nodig en alles wat je doet en denkt heeft ook invloed op zijn of haar leven. Daarnaast werken de voorbereidingen van dit leven ook door in je volgend leven. En op een dag is het voor iedereen zover!
Ook Prophet geeft een manier aan om jezelf voor te bereiden op de hereniging met God en je tweelingziel. Je kunt je bewustzijn kunt ontwikkelen door het visualiseren van een violette vlam. Deze staat symbool voor de spirituele energie door God aan de mens gegeven voor zijn ontwikkeling. Deze werking transformeert negatieve energie zoals woede, irritatie en wantrouwen en geeft je een manier om je leven op een positieve manier te beïnvloeden. Zelf-transformatie door visualisatie. Hierbij kun je een mantra reciteren zoals “Ik ben een wezen van violet vuur, ik ben de zuiverheid die God verlangt”. Volgens Prophet moet je leren om jezelf te beheersen en respect te hebben voor de Liefde zodat vrede en harmonie bewaard blijven. Je moet onvriendelijke woorden en wrede kritiek tegenhouden, toegewijd zijn aan God en het leven en de mens liefhebben. Zoek het geluk niet bij anderen maar bij jezelf en maak jezelf compleet. Dan kun je heel worden met je tweelingziel. In het boekje worden een aantal gebeden gegeven, die je kunnen helpen bij je zelfontwikkeling.
Om de hoogste liefde aan te trekken moet je volgens Wolfe onder andere leren van jezelf te houden, jezelf te accepteren zoals je bent, niemand de schuld geven van alle ellende die je hebt doorgemaakt, goed voor jezelf te zorgen, de verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en het beste te verwachten in je leven. Als je dat niet doet trek je zielsverwanten aan die je op een pijnlijke manier laten zien waar je mee bezig bent. Vergeef jezelf en anderen de pijn die ze veroorzaakt hebben. Zo kun je de ongelukkige energie loslaten. In Soul Mates wordt verder beschreven welke liefdes meestal op bepaalde leeftijden in je leven voorkomen en worden praktische tips gegeven hoe je de liefde en zielsverwanten kunt aantrekken in je leven.

Is een intense liefde altijd een tweelingziel?

Een intense liefde kan volgens Profet het gevolg zijn van het feit dat men tweelingziel van elkaar is maar er kan ook sprake zijn van zielskameraden of zelfs dat er karma in het spel is. Hoe zwaarder het karma, hoe groter zal de indruk zijn die je op elkaar maakt bij een eerste ontmoeting. Een groot verlangen om goed te maken zal ten onrechte verward kunnen worden met het zijn van tweelingzielen. De karmische band veroorzaakt namelijk een sterke binding. Zielskameraden of zielsverwanten worden omschreven als zielen die samen werken aan het meesterschap over hetzelfde type karma en het ontwikkelen van soortgelijke energieën. Het is dan ook logisch dat de ontmoeting met een persoon die tot deze groep behoort veel indruk op je maakt en gevoelens van herkenning oproept. Je bent verwant aan elkaar en veelal met dezelfde dingen bezig. Ondanks een innige relatie is er toch sprake van verschillende zielen. Je deelt dus niet je ziel met een zielsverwant. Maar je voelt je wel verwant aan elkaar en helpt elkaar bij de zelfontplooiing. Maar ook is het dus mogelijk dat de intense liefde die je voelt voor een persoon inderdaad veroorzaakt wordt door het feit dat deze persoon je tweelingziel is. Als je “gewoon” verliefd wordt verlies je je meestal in de ander. Bij tweelingziel hereniging daal je af naar de diepten van het ware zelf, de woonplaats van je ziel en blijf je dus bij jezelf. Het gaat dan ook veel dieper dan een verliefdheid. Er is een gevoel van eenheid: eenheid in visie, in doel en in gevoel. Daarom gaan tweelingzielen snel vooruit in ontwikkeling als de verbinding tot stand is gekomen. Ze gaan met grote zorg met elkaar om, zodat iedere pijn anders dan groeipijn zoveel mogelijk wordt uitgesloten. Ze zullen op elkaar lijken in gevoeligheid, in de waardering van de schoonheid en in de aanvaarding van het tegendeel daarvan. In tijden van tegenspoed zullen ze dezelfde mate van volharding en wilskracht kennen. Veel tweelingzielen kunnen elkaar in hun dromen ontmoeten, elkaar feilloos aanvoelen op afstand en reizen maken in gezamenlijke uittredingen. Qua persoonlijkheid kunnen ze zich heel verschillend ontwikkeld hebben zodat ze op het eerste gezicht heel anders zijn. “…we hadden elkaar de weg naar het hart gewezen. Toen we pas bij elkaar waren raakten we wel eens geërgerd over de verschillen tussen ons. Maar al snel ontdekten we dat daarin juist het geheim van heelheid school. We waren verschillend, de een Hemel, de ander Aarde, en dat was precies wat we moesten zijn. Samen, verenigt in het Hart, waren we heel, vonden we die voornaamste eenheid die geen van ons apart kon bereiken” (tweelingzielen,Joudry/Pressman)

Zielskameraden, zielsverwanten (soulmates)

In Soul Mates beschrijft Terra Wolfe dat soulmates leden zijn van je kosmische familie vanaf je eerste incarnatie. In het aardse leven zijn je familie en goede vrienden vaak soulmates die met een karmisch doel samen zijn geïncarneerd. Ze verschijnen in je leven om je te helpen met je spirituele groei. Sommige soulmates blijven lange tijd bij je in de buurt, anderen zijn slechts een korte periode in je leven. Misschien heb je een karmische schuld in te lossen bij één van je soulmates en doe je dat door die persoon te helpen en deze lief te hebben in dit leven. Of je moet je zielsverwant vergeven voor wat hij of zij jou heeft aangedaan in een vorig leven. Als je dat doet kan dit een grote opluchting zijn en groei en inzicht tot stand brengen. Het helende effect van liefde is prachtig. Als je iemand ontmoet die je het gevoel geeft dat het familie is, is het zo goed als altijd een soulmate.

Tweelingzielen

De liefde die tweelingzielen ervaren is een gevoel van volmaakte eenheid. Ze komt niet veelvuldig voor. Wordt vaak verward met soulmates (ziele maatjes, kameraadjes) De liefde is onvoorwaardelijk. Tweelingzielen zijn voorbestemd voor elkaar. De onderlinge binding is op zowel fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel vlak enorm groot. Je hebt grote kans dat je elkaar ontmoet in dromen en/of uittredingen. Omdat je op dezelfde trilling zit is het eenvoudig om elkaars gedachten en gevoelens op te vangen.

Een grote gift maar ook een verantwoording

Als je je tweelingziel herkent in dit leven, bereid je dan voor, je hebt een taak uit te voeren. Het ontmoeten en herkennen van je tweelingziel is een grote gift, maar brengt ook een enorme verantwoordelijkheid met zich mee. Het nieuwe bewustzijn dat tot stand komt bij de tweelingzielen door de hereniging kan mensen helpen bij het terugkeren naar de Bron. Vaak bundelen tweelingzielen hun krachten in dienstverlenende beroepen. Door het voltooien van elkaar wordt er een energie gegenereerd die meer is dan de som der delen. Dit Licht kan een bijdrage leveren aan de ontwaking van de mensheid.

“Er leefde bij de zee een vriendelijke ziel die molenaar was. Hij en zijn vrouw dienden samen om het graan te malen van de mensen in de stad. Het was zo dat er in het hele land nergens een gemeenschap was, waar zoveel geluk heerste als daar. Hun landgenoten waren verbaasd en verwonderd, want zij zagen dat er iets ongewoons moest zijn gebeurd om de leden van deze gemeenschap zo opvallend wijs en gelukkig te maken. En ofschoon de bewoners van de streek zelf binnen de gemeenschap waren geboren, opgegroeid en volwassen geworden en overleden waren, waren zij hun leven lang niet in staat om achter dit mysterie te komen.

Wat was het dat deze gemeenschap zo gelukkig en voorspoedig maakte? Het was de dienstbaarheid van de molenaar en zijn vrouw en de liefde die zij in hun meel stopten. Want deze liefde werd naar hun huis gedragen in zakken meel en in hun brood meegebakken. Bij iedere maaltijd straalde de regenererende kracht van liefde van de molenaar en zijn vrouw de eettafel rond en ging hun fysieke lichaam binnen door het eten van het brood. Aldus werd de energie van de vibrerende liefde van de molenaar en zijn vrouw door de hele gemeenschap verspreid” 

Zielenkameraden en Tweelingzielen van Elizabeth Clare Prophet.

Conclusie
Concluderend kunnen we stellen dat, indien je de meeste onderstaande punten herkent in jullie situatie, er sprake kan zijn van tweelingzielliefde.

 • De ontmoeting/herkenning voelt als een thuiskomst, maar tegelijkertijd als het begin van een reis. 
 • Je voelt je diep met elkaar verbonden, er is contact van ziel tot ziel. 
 • Er is sprake van onvoorwaardelijke liefde, je houdt zielsveel van de ander en ziet het goddelijke, het Licht in elkaar. Je hebt niet de behoefte om elkaar te veranderen. 
 • Je helpt elkaar bij de spirituele groei, waarbij beiden in een snel tempo een bepaalde groei doorlopen. 
 • Je hebt geen twijfel, je weet met een zeker innerlijk weten dat deze persoon je tweelingziel is / dat jullie een zijn. 
 • Je ontmoet elkaar in dromen of uittredingen. 
 • Je vangt elkaars gedachten en stemmingen op. 
 • Jullie karakters zijn complementair (twee polen van één wezen) maar je normen en waarden en levensinstelling komen overeen en misschien zijn zelfs jullie beroepen vergelijkbaar. 
 • Voordat je elkaar hebt ontmoet heb je beiden een periode van eenzaamheid / bezinning doorgemaakt. 
 • Je had een voorgevoel dat je je tweelingziel (een heel bijzondere persoon) zou ontmoeten. 
 • Er is geen angst om gescheiden te worden, het besef dat je bij elkaar hoort is heel groot. 
 • Door de eenwording neemt je individualiteit toe. 
 • Er komen lang verscholen emoties naar boven, die conflicten teweeg (kunnen) brengen. Hierbij kan er sprake zijn van een onderling afstoten en aantrekken. Je kunt elkaar helpen bij de verwerking hiervan. De verbinding wordt hierdoor alleen maar sterker. 
 • Je voelt je op spiritueel, mentaal, emotioneel en fysiek vlak met elkaar verbonden. 
 • Er hebben zich hindernissen voorgedaan bij de hereniging. Belemmeringen kwamen van binnen uit (persoonlijke problemen) of van buiten (geografische omgeving, familie, gezin…). 
 • Er is een fundamenteel gevoel van eenheid: eenheid van visie, eenheid van doel, eenheid van gevoel. De onderlinge verschillen complementeren en verheffen elkaars waarneming. Een + een is meer dan twee. 
 • Er is geen onderlinge competitie maar de sterke drang om elkaar te steunen. 
 • Je hebt hetzelfde vermogen tot liefhebben. 
 • Anderen worden beïnvloed door de energie die jullie samen tot stand brengen. 
 • Je hebt het gevoel dat jullie samen zijn gebracht voor een speciaal doel, dat jullie samen een taak moeten uitvoeren.